Bayer Crop Science Srbija

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd

E-mail: [email protected]

Telefon: 011/2070200

Sajt: Bayer Crop Science Srbija

Кompanija Bajer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u životnim (Life Science) naukama: u oblastima očuvanja zdravlja i poljoprivrede. Svojim inovativnim proizvodima Bajer doprinosi pronalaženju rešenja za neke od najvećih izazova današnjice jer rastuća svetska populacija svakako zahteva poboljšanu medicinsko-zdravstvenu negu i lekove ali ima i potrebu za sve većom količinom hrane.

Bayer Crop Science - © Bayer

Bajer ima za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi sprečavajući, ublažavajući i lečeći bolesti i obezbeđujući održivo snabdevanje visokokvalitetnom hranom i sirovinama na biljnoj bazi.

Кompanija Bajer u Srbiji ima za cilj da pre svega proizvođačima ponudi široku paletu efikasnih proizvoda za zaštitu bilja, raznovrsan portfolio visoko kvalitetnih hibrida kukuruza i servis raznovrsnih usluga namenjenih modernoj i održiovoj poljoprivredi. Ovako široka ponuda omogućava nam prisustvo u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje – ratarstvu, povrtarstvu. voćarstvu, vinogradarastvu i tretmanu semena ratarskih kultura.

Cilj kompanije Bajer je da kombinovanjem visoko efikasnih proizvoda za zaštitu bilja i hibrida kukuruza koje odlikuje izuzetna adaptibilnost na proizvodne uslove sa znanjem i iskustvom naših stručnjaka, poljoprivrednim proizvođačima ponudi Rešenja za svaku njivu”.

Proizvodi

Kompanija Bayer CropScience nudi vrhunske preparate u vidu fungicida, herbicida, insekticida kao i sredstva za tretiranje semena ratarskih kultura. Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i navedene sigurnosne mere na etiketi.

HERBICIDI

 • Adengo
 • Betanal AM 11 NEW
 • Betanal maxxPro
 • Betanal Tandem
 • Capreno
 • Challenge 600
 • Conviso One
 • Equip
 • Furore Super
 • Hussar Evolution
 • Laudis
 • Merlin Flexx
 • Monsoon active
 • Nortron Super
 • Sekator OD
 • Sekator Plus
 • Sencor 70 WG
 • Sencor Plus

REGULATORI RASTA

 • Cerone

INSEKTICIDI

 • Biscaya
 • Calypso 480 SC
 • Confidor 200 SL
 • Confidor 70 WG
 • Decis 2,5 EC
 • Decis Expert
 • Envidor 240 SC
 • Movento 100 SC
 • Proteus 110 OD
 • Sivanto Prime

NEMATOCIDI

 • Velum Prime

TRETMAN SEMENA

 • Lamardor
 • Raxil Star
 • Redigo M
 • Redigo Pro

FUNGICIDI

 • Aliette Flash
 • Ascra Xpro
 • Cello
 • Delaro 325 SC
 • Falcon EC 460
 • Folicur 250 EW
 • Infinito
 • Luna Experience
 • Luna Sensation
 • Luna Max
 • Melody Combi
 • Mikal Flash
 • Previcur Energy
 • Profiler
 • Propulse 250 SE
 • Prosaro EC 250
 • Teldor 500 SC
 • Zantara
 • Zato 50 WG

Za više informacija pogledajte

 

 

Dekalb katalog 2022

Preuzmite pdf

Bayer katalog sredstava za zaštitu bilja 2021.

Preuzmite pdf