ADENGO – najsigurnija ZAŠTITA kukuruza od korova

ADENGO – najsigurnija ZAŠTITA kukuruza od korova

Za razliku od svih ostalih ratarskih kultura, kukuruz ne trpi korove od samog nicanja pa sve do žetve. Pravilnom i uspešnom kontrolom korova omogućićemo dobar razvoj korenovog sistema, sprečiti zasenu useva i pripremiti usev kukuruza za sušni letnji period. Jedino na ovaj način moguće je ostvarenje punog potencijala prinosa odabranog hibrida.

Kukuruz

Nova tehnologija u zaštiti kukuruza od korova donela je odličnu kontrolu kako širokolisnih tako i uskolisnih korova uz ostvarivanje maksimalne bezbednosti za usev.

Herbicid ADENGO godinama unazad dokazuje superiornost zbog svojih izuzetnih karakteristika i brojnih prednosti:

  • Odlična efikasnost na najvažnije korove u kukuruzu poput semenskog sirka, muharika, divlje paprike, gorušice, dvornika, čička, štira, tatule, pepeljuge, samoniklog suncokreta i mnogih drugih,
  • Dugo ‘’čeka’’ kišu i poseduje osobinu reaktivacije sa svakom novom kišom, što obezbeđuje dugotrajnu zaštitu,
  • Ima odličnu sposobnost selektivnosti. Potpuno je bezbedan za gajenu biljku jer sadrži protektant,
  • Moguća je primena od nicanja pa do razvoja 3 lista kukuruza,
  • Odlična efikasnost na jednogodišnje travne korove (sirak iz semena i muharike),
  • Odličan je u borbi protiv rezistentnih korova.

Zasad kukuruza

Zaštitite prinos vaših useva kukuruza na vreme!

Jednostavno, a snažno rešenje protiv korova, jer suzbija korov taman kako treba.

ADENGO – najsigurnija zaštita kukuruza od korova!

Sponzorisan članak, Bayer 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica