Sečanj – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Sečanj

Opština Sečanj smeštena je u centralnom delu Banata, u istočnom delu AP Vojvodine i teritorijalno pripada Srednjebanatskom okrugu. Locirana u porečju Begeja, Tamiša i Brzave, zauzima površinu od 523 kilometra kvadratna, od čega su na 48.995 hektara poljoprivredne površine, a šume na 196 ha.

Sečanj se graniči sa pet Opština- Zrenjaninom, Žitištem, Plandištem, opštinom Kovačica i Alibunarom, dok je državna granica ka Rumuniji na istoku. Opštinu sačinjava 11 naselja: Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan.

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u Opštini živi 13.267 stanovnika, a većinu čine Srbi sa 69,3%,a slede Mađari sa 12,7% i Romi sa 5,4%. Gustina naseljenosti iznosi 103 stanovnika po metru kvadratnom.

Opšti podaci o poljoprivredi u Sečnju

Istorija Sečnja

Ova teritorija bila je naseljena još pre nove ere, o tome svedoče mnogobrojni lokaliteti, a na kulturni i ekonomski razvoj bitno su uticale migracije.

Sečanj je 1717. godine pripadao Bečkerečkom dištriktu Temišvarskog Banata i brojao svega 27 kuća. Pretpostavlja se da su ga pedesetih godina toga veka naselili pomoriški graničari, jer je  1773. imao 113 kuća, a Bečkerečkom srezu Torontalskog komitata pripao je 1779. godine. U periodu između 1867. i 1876. godine, Sečanj je pripadao retkim mestima u Banatu koja su imala tržišno pravo, da bi 1876. dobio i poštu.

Kao zamena za hrvatska dobra Sečanj je 1801. ustupljen Zagrebačkom kaptolu, a kada se srpsko stanovništvo, 1895. godine, odselilo iz Sečnja, na njihova mesta su, iz Torontalskog komitata došli Nemci. Između dva rata Nemci su na teritoriji Opštine bili najbrojnije stanovništvo i ostavili su trag, kako u kulturi, tako i u načinu života u ovom kraju.

Na ove prostore, nakon Drugog svetskog rata, dolaze kolonisti iz Bosne, Hercegovine, Like, Makedonije i Kosova, te se ovde ukrštaju različiti običaji, kulture i jezici.

Centar se nalazi na 45° 22´ severne geografske širine i 20° 46´ istočne geografske dužine, u umerenom kontinеntalnom klimatskom pojasu, a zbog karakterističnog jugoistočnog vetra- košave, jedan je od najvetrovitijih delova Vojvodine.

Srednja godišnja temperature iznosi 11,2°C. Reljef čini aluvijalna ravan blago zatalasana, a reka Tamiš, reka Brzava, kanal Dunav-Tisa-Dunav i šest ribnjaka koji zauzimaju 3000 ha površine ove Opštine, predstavljaju veliko prirodno bogatstvo.

Centar opštine Sečanj udaljen je od rumunske granice 12, a od Temišvara svega 35km, te najkraći put iz Temišvara prema Beogradu i Novom Sadu vodi preko opštinske teritorije. Od Novog Sada udaljena je 80, od Vršca 60, Zrenjanina 31, a od  Beograda 90 km.

Sa susednim opštinama je infrastrukturno dobro povezana. 112 km iznosi ukupna dužina puteva, dok magistralni put M-72, koji povezuje Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac, ima najveći značaj. Opštinu sa Beogradom povezuje regionalni putni pravac R-123/3, a regionalnim putem R-123/5 Jaša Tomić-Sečanj povezana je i sa susednom Rumunijom.

 

U opštini Sečanj, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 2.332 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.514), a zatim pšenicu i krupnik – 1.323 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 476, lucerku – 184 i detelinu (117).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,01%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 155 gazdinstava specijalizovano je za tov svinja, njih 277bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.080).

Poljoprivredom se u Sečnju bavi 4.358 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Sečanj @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Sečnju, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 79,85%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 20,15%.

 Nosioci gazdinstava u opštini Sečanj @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 63,78%.