Pećinci – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Pećinci

Opština Pećinci nalazi se u Donjem Sremu, takozvanom Podlužju, pored reke Save, u AP Vojvodini i pripada Sremskom okrugu. Osnovana je 1960. godine od bivših srezova koji su teritorijalno pripadali Rumi, Staroj Pazovi i Zemunu. Obuhvata površinu od 483,65 kilometara kvadratnih.

Opšinu čini 15 naseljenih mesta: Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Prhovo, Sibač, Popinci, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci. Prema popisu iz 2011. godine, ovde živi 19.720 stanovnika. Većinsko stanovništvo je srpsko sa udelom od 91% i romsko sa 5%.

Opšti podaci o poljoprivredi u Pećincima

Ovo je izrazito ravničarski predeo plodne zemlje na kojem se gaje sve poljoprivredne kulture – pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja, a uspešni su i voćarstvo, povrtarstvo, ratarstvo i stočarstvo. Poljoprivredne površine zauzimaju 34.690, a šumske 4.648 hektara.

Fabrika šećera “Sunoko” je najveće privredno preduzeće. U sklopu Opštine je i radna zona Šimanovci u kojoj se nalaze sedišta nekoliko uspešnih kompanija, kao što su: JUB boje, PFI studio, Doncafe Group, Lagermax, Termomont, Doming i drugi.

Deo prirodnih i privrednih potencijala ove Opštine čini Obedska bara koja obiluje šumama, lovištima i izletištima. Čitavo područje bogato je geotermalnim vodama visoke temperature. U sklopu Obedske bare nalazi se i Specijalni rezervat prirode Zasavica.

Istorija opštine Pećinci

Ovo područje nastanjeno je još u vreme neolita. Na ovim prostorima boravili su: Iliri, Kelti, Rimljani, Ostrogoti, Huni, Avari, Sloveni, Turci, Austrijanci i Mađari, dok su Srbi ovu teritoriju nastanili u VII veku. Malo je pisanih tragova o prostoru na kojem se nalazi današnja opština Pećinci. Poznat je zapis iz 1416. godine, a sledeći tek iz 1702.

Ovo područje je bilo pod Osmanskim carstvom sve do mira u Požarevcu 1718. godine, a nakon toga, ovim predelima vladaju Habzburzi. Samo selo Pećinci ušlo je u sastav Vojne granice, od 1848-1882. godine, sve do njenog ukidanja. Potom je bilo u sastavu sremskog okruga, a samim tim pripadalo je kraljevini Hrvatska-Slavonija.

Po popisu iz 1910. godine tu je bilo većinsko srpsko stanovništvo. Po okončanju Prvog svetskog rata Pećinci se nalaze u sastavu Države Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim u sastavu kraljevine Srbije i na kraju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U Sremskom okrugu Pećinci će biti od 1918. do 1929. godine, a od 1929. do 1941. u Dunavskoj banovini. Tek nakon Drugog svetskog rata ulaze u sastav AP Vojvodine.

Značajne ličnosti koje su živele ili radile u Opštini su: Anđelka Govedarević, Darko Lazić, Boško Krunić…

Zbog blizine Beograda i Zemuna stanovništvo gravitira ka ovim gradovima, a veliku prednost ima i blizina aerodroma “Nikola Tesla”, koji je udaljen svega 15km od ove Opštine. Kroz severni deo ovog područja prolazi autoput E-70 koji čini deo Koridora 10, a kroz južni deo autoput Beograd-Zagreb. Mesto Pećinci presecaju putevi iz šest pravaca koji povezuju naseljena mesta Opštine. Klima u Opštini je umereno kontinentalna.

U opštini Pećinci, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.076 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.076), a zatim pšenicu i krupnik – 1.956 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode ječam – 584, detelinu – 484i suncokret (435).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,51%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 316 gazdinstava gaji različite kombinacije useva i stoke, njih 579 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.015).

Poljoprivredom se u Pećincima bavi 7.132 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

 Polna struktura stanovništva u opštini Pećinci @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Pećincima, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 86,26%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 13,74%.

Nosioci gazdinstava u opštini Pećinci @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 63,75%.