Paraćin – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Paraćin

Opština se nalazi u srcu Srbije, njenom centrarnom delu i teritorijalno pripada Pomoravskom okrugu. Teritorija joj se prostire od Kučajskih planina, na istoku, prema Velikoj Moravi, na zapadu, a presecaju je tokovi reka Crnice i Grze. Zauzima površinu od 541,7 kilometara kvadratnih, od čega obradivo zemljište čini oko 64% ili 33.511 hektara, dok se pod šumom nalazi preostalih 36% ili 16.854 hektara.

U Opštini, prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, živi 54.242 stanovnika, a Srbi su sa 95,6% većinsko stanovništvo. Ovo je i ranije bilo veoma gusto naseljeno područje, a Carigradski drum, koji je prolazio kroz Paraćin i predstavljao najvažniju saobraćajnicu tog vremena, doprineo je da ova teritorija u prošlom veku bude verovatno najgušće naseljena u Srbiji.

Opština, pored Paraćina kao gradskog naselja, u svom sastavu ima još 34 naseljena mesta, a to su: Bošnjane, Buljane, Busilovac, Glavica, Golubovac, Gornja Mutnica, Gornje Vidovo, Davidovac, Donja Mutnica, Donje Vidovo, Drenovac, Zabrega, Izvor, Klačevica, Krežbinac, Lebina, Lešje, Mirilovac, Plana, Popovac, Potočac, Ratare, Raševica, Svojnovo, Sikirica, Sinji Vir, Sisevac, Striža, Stubica, Tekija, Trešnjevica, Čepure, Šavac i Šaludovac.

Opšti podaci o poljoprivredi

Istorija Paraćina

Ovaj kraj bio je naseljen još u ranoj praistoriji, a prvo poznato naselje nastalo je pre 8000 godina. Različiti narodi su prolazili i nastanjivali se ovde – Tribali, Sarmati, kao i Rimljani koji su u III veku, na putu Via militaris (rimski vojni put), podigli poznato naselje Sarmates. Od XI veka dolaze i Sloveni, a 1375. godine Paraćin se u spisima pominje kao “trg sa panađurom“ i “trg na Parakinovom brodu“.

Status varoši dobija 1861. godine, a do naglog razvoja industrije dolazi krajem XIX veka, te  ubrzo postaje poznati industrijski centar. U selima sreza je, prema popisu iz 1896. godine, živelo 23.800 stanovnika, dok je varoš Paraćin imala 5.486 stanovnika. Značajno ekonomsko mesto u Srbiji postaje početkom XX veka, kada se osnivaju fabrika cementa i stakla, kao i fabrika vunenih tkanina braće Minh. Paraćin je danas moderan trgovački centar sa dobrim geografskim položajem i važnim komunikacijama, kao i sa sa dugogodišnjom tradicijom proizvodjne cementa, stakla, štofova i konditorskih štofova. 

Centar opštine, gradsko naselje Paraćin, leži na 43º87“ severne geografske širine i 21º41′ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 130 metara. Nalazi se na raskršću nekoliko važnih puteva, na 156 kilometara od Beograda, uz Koridor 10. Međunarodna železnička pruga, sagrađena još oko 1880. godine, prolazi kroz grad koji je od Niša udaljen 80, a od Jadranskog mora 500 km. Opština zahvata deo bogatog i plodnog Srednjeg Pomoravlja, a reka Crnica koja kroz nju protiče nekada je bila velika, pa je čovek po imenu Parakin čamcem prevozio ljude preko nje. Po ovom čoveku grad je dobio ime Parakain, da bi vremenom to ime postalo Paraćin. Klima u Opštini je umereno kontinentalna.

U opštini Paraćin, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 5.513 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 4.844), a zatim pšenicu i krupnik – 4.326 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode lucerku – 1.681, ječam – 1.447 i detelinu (njih 1.177).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,78%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 863 gazdinstva specijalizovano je za žitarice, njih 888 bavi se različitim kombinacijama useva i stoke, međutim najviše je onih koji se bave ratarstvom, svinjama i živinom kombinovano (1.163).

Poljoprivredom se u Paraćinu bavi 13.838 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Paraćin @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Paraćinu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 86,96%, dok je udeo žena mnogo manji (13,04%).

Nosioci gazdinstava u opštini Paraćin @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 64,37%.