Pančevo – grad

Izaberite opštinu

Opšti podaci o gradu Pančevu

Grad Pančevo nalazi se na jugu AP Vojvodine, na ušću dve reke, Tamiša u Dunav, na nadmorskoj visini od 77m i centar je Južnobanatskog okruga. Četvrti je grad u Vojvodini po broju stanovnika i zauzima površinu od 757 kvadratnih kilometara, od čega je 83,5% poljoprivredno zemljište. Pored centralnog istoimenog naselja, obuhvata i 9 naseljenih mesta: Starčevo, Omoljicu, Banatski Brestovac, Ivanovo, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Jabuku, Glogonj i Kačarevo.

Tu živi 123.414 stanovnika, prema popisu iz 2011. godine, od kojih je 79% srpske, a zatim po broju slede stanovnici makedonske pa rumunske nacionalnosti. Zbog toga što je Pančevo multietnička i multikonfesionalna sredina, u kojoj žive predstavnici 23 različite nacionalnosti, u službenoj upotrebi je šest jezika: srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski.

Opšti podaci o poljoprivredi

Najrazvijenije grane poljoprivrede u Pančevu su: ratarstvo (kukuruz, pšenica, suncokret, šećerna repa, soja i uljana repica), stočarstvo (govedarstvo – na velikim farmama gaji se Holštajn frizijska rasa, svinjarstvo – rase Jorkšir i Švedski landras, ovčarstvo – tradicionalno se gaji rasa Cigaja i živinarstvo – matična jata, brojleri i konzumna jaja), povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i u poslednje vreme organska proizvodnja.

Istorija Pančeva

Teritorija koju obuhvata Pančevo naseljena je još u neolitu, 5.000 godina pre nove ere. Prvi pouzdan pisani trag o naselju u pisanim dokumentima pominje se 1153. godine. O njemu je, u svom delu “Poznavanje Balkanskog poluostrva”, kao naselju Bansif, tada pisao Abu Abdulah Muhamed El Idrizi, arapski geograf i putopisac. Naselje je pre toga je često menjalo nazive, od Panucea, preko Panoča, pa Bansif, zatim Panuka, a onda Pančal, Panseg, Pajčova, Panzova, Čomva i Pančova, a sve zbog čestih promena naroda koji su tu živeli (Rimljani, Kelti, Huni, Avari, Sloveni, Mađari, Tatari, turci, Nemci).

Poznato je i pod imenom Srpska Sparta, zbog čestih borbi koje su se odvijale na prostoru koji je zauzimalo na granici sa Turskom i Austrougarskom. Tokom srednjeg veka, Pančevo je pripadalo kovinskoj županiji. Nakon oslobođenja od Turaka, 1716. godine, ceo Banat ulazi u sastav Austrougarske kao autonomna oblast Tamiški Banat. Tokom revolucije 1848/49. godine Pančevo je veoma stradalo. I dva Svetska rata ostavljaju traga, a industrijalizacijom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Pančevo postaje privredni centar, a tu su Azotara, Rafinerija nafte, Industrija plastičnih masa, aviona, stakla i sijalica. Tradicija pivarstva postoji još od 1722. godine.

Značajne ličnosti koje su rođene ili živele u Pančevu: Vasa Živković, Jovan Jovanović Zmaj, Mihajlo Pupin, Uroš Predić, Đorđe Vajfert, Branislav Nušić, Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski, Jovan Bandur, Milan Ćurčin, Miroslav Antić, Julije Bauer, Milorad Bata Mihailović, Olja Ivanjicki, Stevan Bena, Nađa Higl…

Pančevo se nalazi na koordinatama 44°54′ severno i 20°40′ istočno, 18 km severoistočno od Beograda, na ušću Tamiša u Dunav. Na putnom pravcu sever i jug Banata, Pančevo je “kapija” i veza sa ostatkom Srbije, a razgranata mreža puteva povezuje ga sa mnogim gradovima i naseljima. Važno je čvorište i u železničkom saobraćaju, a od međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla” udaljeno je 40km.

Sa prosečnom godišnjom temperaturom od 11,3°C i više od 100 sunčanih dana tokom godine, teritorija Pančeva se smatra jednom od najtoplijih u Vojvodini. Klima u Pančevu je umereno kontinentalna i karakterišu je blage zime, kratka proleća, kao i duga i topla leta. Padavina ima najviše na kraju proleća, početkom leta, krajem jeseni i početkom zime, a prosečna godišnja količina padavina iznosi oko 643mm. Prosečna godišnja vrednost za relativnu vlažnost vazduha je 77%, tokom godine je 45 vetrovitih dana, a tokom meseci sa najnižom temperaturom (novembar, decembar, januar i februar) vlažnost vazduha je najveća. Košava, jak i suv vetar koji traje i do tri nedelje, posebna je specifičnost klime, a pored košave zastupljeni su i jugozapadni, zapadni i severni vetrovi.

U gradu Pančevu, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 6.145 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 4.453), a zatim suncokret – 2.119 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 1.679 i detelinu – 519.

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,4%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 276 gazdinstava uz useve gaji i stoku, njih 882 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom,  međutim najviše je onih koji su specijalizovani za proizvodnju žitarica (3.145).

Poljoprivredom se u Pančevu bavi 12.557 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u gradu Pančevu @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Pančevu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 84%, dok je udeo žena mnogo manji (16%).

Nosioci gazdinstava u gradu Pančevu @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 37,9%.