Ljig – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Ljig

Opština Ljig se nalazi u zapadnoj Srbiji i pripada Kolubarskom okrugu. Prostire se na površini od 279 kilometara kvadratnih, od čega poljoprivredne površine zauzimaju 18.295 ha, a šume 7.918 ha. Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, Opština broji 12.754 stanovnika, a većinu čine Srbi sa 95,2%.

Pored centralnog istoimenog naselja, Opštinu čini 26 naseljih mesta: Ivanovci, Kozelj, Lalinci, Veliševac, Babajić, Ba, Kalanjevci, Kadina luka, Jajčić, Liplje, Moravci, Štavica, Gukoš, Milavac, Brančić, Poljanice, Latković, Slavkovica, Paležnica, Belanovica, Bošnjanović, Donji Banjani, Dići, Cvetanovac, Živkovci i Šutci. 

Opšti podaci o poljoprivredi

Istorija Ljiga

Na teritoriji ove Opštine pronađena su dva sarkofaga iz XI veka, za koje se pretpostavlja da su nadgrobni spomenici despota Đurđa i brata mu Stefana Brankovića. 1914. godine ovde se odigrala Kolubarska bitka, a u čast poginulima podignut je spomenik 1300 kaplara na Rajcu. Ljig je između dva svetska rata bio u sastavu opštine Gukoši, od koje se odvojio 1922. godine i dobio status varošice.

Sa novim statusom imao je pravo na održavanje pijace i vašara, a 1928. dobio je Radničku školu, a potom i Zdravstvenu zadrugu i crkvu. Ovo je relativno mlada Opština, nastala regulacionim planom u XX veku i pominje se 1911. godine, kada je započeta gradnja železničke pruge Lajkovac-Gornji Milanovac.

Opština Ljig se nalazi u zapadnom delu Šumadije, od planine Rajac udaljena je 8 km, a od Rudnika 27 km jugoistočno. Blizina ovih planina, terenu daje brdsko-planinske odlike. Istoimena reka Ljig protiče kroz mesto u dužini od 48,9 km i uliva se u reku Kolubaru kod Valjeva. Ljig je saobraćajna raskrsnica čitavog Balkana, a zahvaljujući Ibarskoj magistrali povezana je sa celom Srbijom. Opština je od Kraljeva udaljena 120, Beograda 80, Čačka 70, Valjeva 38, a od Banje Vrujci 9 km i na magistralnom je putu Beograd-Podgorica.

Nalazi se na 44°13´ severne geografske širine i 20° 14´ istočne geografske dužine, na 150 m nadmorske visine. Klima je umereno kontinentalna, sa umereno hladnim zimama i svežim letima. Srednja godišnja temperature iznosi 10oC. Banja Ljig ima više termomineralnih izvora vode, sa temperaturom od 32,5oC i pogodna je za lečenje reumeaskih bolesti, kao i kod preloma kostiju, a može se koristiti za piće i kupanje.

U opštini Ljig, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.095 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.899), a zatim pšenicu i krupnik – 1.220 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode lucerku – 839, ovas – 665 i ječam (465).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,77%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 217 gazdinstava specijalizovano je za ovce, njih 489 bavi se različitim kombinacijama useva i stoke, a najviše je onih koji imaju mešovitu stoku za ispašu, a ne za proizvodnju mleka (550).

Poljoprivredom se u Ljigu bavi 7.274 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Ljig @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Ljigu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 81,80%, dok je udeo žena mnogo manji (18,20%).

Nosioci gazdinstava u opštini Ljig @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 34,92%.