Kosjerić – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Kosjeriću

U zapadnoj Srbiji, u najsevernijem delu Zlatiborskog okruga na površini od 359 kilometara kvadratnih nalazi se Opština Kosjerić. Naselja koja čine Opštinu smeštena su uglavnom u rečnim dolinama, ali i u planinskom predelu na preko 1.000 metara nadmorske visine. Ima ih 27 i to su: Bjeloperica, Brajkovići, Varda, Galovići, Godečevo, Godljevo, Gornja Pološnica, Donja Pološnica, Drenovci, Dubnica, Kosjerić (varoš), Kosjerić (selo), Makovište, Mionica, Mrčići, Mušići, Paramun, Radanovci, Rosići, Ruda Bukva, Seča Reka, Skakavci, Stojići, Subjel, Tubići, Cikote i Ševrljuge. U Opštini, prema popisu iz 2011. godine živi 12.090 stanovnika, najvećim delom srpske nacionalnosti – 98,2%.

Istorija Kosjerića

Ova teritorija bila je u sastavu Nemanjićke države tokom srednjeg veka, sve do 1463. godine, kada pada pod tursku vlast. Tokom ratova između Turske i Austrije, broj stanovnika se smanjio jer su bežali u krajeve koji nisu zahvaćeni borbama. Do novog naseljavanja ovog prostora dolazi u drugoj polovini XVIII veka i to uglavnom sa prostora istočne Bosne, Crne Gore i Starog vlaha. Porodica Kosijer, koja je došla iz Crne Gore, smatra se za najstarije doseljenike u ovaj kraj. Uz drumsku mehanu, koju je otvorio izvesni Radojević, naselje je dobilo i druge stanovnike, pretežno trgovce, te je raslo i širilo se. 1893. godine proglašeno je za varoš, a za grad 30. aprila 1966. Do intenzivnijeg razvoja dolazi nakon izgradnje pruge Beograd-Bar, 1972. godine.

Administrativni i opštinski centar – Kosjerić, nalazi se na 43°59′28” severne geografske širine i 19°54′15” istočne geografske dužine, na reci Skrapež koja izvire na 1.000 m nadmorske visine, na planini Povlen koja sa planinama Kozomor, Maljen, Subjel, Drmanovina i Crnokosa okružuje mesto. Na nadmorskoj je visini od 415m. U svom toku od 26 km kroz Opštinu, reka Skrapež se spaja sa Đetinom i Moravicom, stvarajući Zapadnu Moravu. Opština je bogata mineralnim vodama, a najpoznatija vrela, Skakavičko i Taoričko, izbijaju na nadmorskoj visini od 700m, a temperatura vode im je od 10-15oC. Sam Kosjerić napaja se vodom sa Taoričkog vrela.

Reljef Opštine čine planine u okruženju i Kosjerička kotlina koja se pruža u pravcu severozapad-jugoistok. Klima je umereno kontinentalna, sa prosečnom godišnjom količinom padavina od 778mm. Najveći prosek padavina je u maju, 94mm, a najmanji u februaru i iznosi 48mm. Broj snežnih dana sa padavinama u višim predelima je 94, a u nižim 56. Maksimalna temperatura je najveća u julu, 23oC, a minimalna u januaru, -3,5oC. vlažnost vazduha najmanja je u aprilu, 71%, a najveća u decembru i iznosi 88%.

U opštini Kosjerić, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 2.945 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje krompir (njih 969), a zatimkukuruz za zrno – 973 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode ovas – 528, lucerku – 444 i pšenicu i krupnik (432).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,90%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 432 gazdinstvaspecijalizovano je  za voćarstvo,različitim kombinacijama useva i stoke bavi se njih 523, dok je najviše onih koji se bave stalnim usevima i stokom za ispašu kombinovano (538).

Poljoprivredom se u Kosjeriću bavi 6.878 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Kosjerić @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Kosjeriću, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 78,08%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 21,92%.

Nosioci gazdinstava u opštini Kosjerić @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 36,12%.