Koceljeva – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Koceljeva

Opština Koceljeva pripada Mačvanskom okrugu i smeštena je u severozapadnom delu Centralne Srbije. Prostire se na površini od 257 kilometara kvadratnih Tamnavske ravnice, od čega poljoprivredne površine zauzimaju 18.766 hektara, а šumske 5.707. Na istoku se graniči sa opštinom Ub, na zapadu sa opštinom Krupanj, severu sa opštinama Šabac i Vladimirci, a na jugu sa Valjevom i Osečinom.

Opštinu čini 17 naseljenih mesta: Batalage, Brdarica, Bresnica, Galović, Goločelo, Gradojević, Donje Crniljevo, Draginje, Družetić, Zukve, Kamenica, Koceljeva, Ljutice, Mali Bošnjak, Svileuva, Subotica i Ćukovine. Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, u Opštini živi 13.129 stanovnika, a većinu čine Srbi sa 92,2%,a slede Romi sa 6,47%.

Opšti podaci o poljoprivredi

Teren je srednje i nisko brežuljkast sa umereno kontinentalnom klimom, pa je pogodan za voćarstvo i stočarstvo. Od 17.834 ha obradive površine pod voćnjacima je 3.270 ha. Pod šljivom je 1.510 ha, višnjom 360, malinom 293, kajsijom 193, kupinom 94 i jagodama 77 hektara. Najzastupljenije ratarske kulture su: kukuruz (6.000 ha), žitarice (3.000 ha), krmno bilje (2.935 ha), industrijsko bilje (252 ha), a povrće se sadi na 1.450 hektara.

U individualnim domaćinstvima uzgajaju se krave, svinje i ovce. Na teritoriji Opštine nalaze se i firme koje se bave preradom voća i proizvodnjom sokova. Opština je prekrivena šumom na 5.912 ha, od čega je 440 ha šume u privatnom vlasništvu, dok je ostatak pod zaštitom države i o njima brine preduzeće “Srbija šume” i šumarsko gazdinstvo “Tamnava”. U dolini reke Tamnave rastu vrbe, dok u višim predelima rastu bagrem, cer, grab, bukva, brest i nešto malo jela i borova.

Istorija Koceljeva

Po reci Tamnavi, koja protiče kroz ovaj kraj svojim srednjim tokom, čitavo područje je od davnina poznato pod tim imenom. Pominje se u pismima kralja Žigmunda 1426. godine, kao župa u Mačvi, a smatra se da je to reč keltskog porekla. Ova teritorija je bila naseljena još u vreme starijeg neolita- starčevačka kultura, da bi od I do IV veka nove ere bila u sastavu Rimskog carstva i pripadala provinciji Panonija. O ovim davnim vremenima svedoče nam arheološki lokaliteti, kao što su “Kulača”, “Obodnjak”, “Vis” i “Mramor”.

U Srednjem veku, dok je postojala Mačvanska banovina i despotovina, pominje se župa Tamnava, koja je u XV veku priključena Šabačkoj nahiji. Vladavina Turaka na ovom prostoru bila je više puta prekidana ratovima sa Austrougarskom.

Veliki značaj u Prvom srpskom ustanku imao je pop Luka Lazarević, koji mu se među prvima priključio 1804. godine. Borbom na Svileuvi porazio je Turke i na taj način pomogao ustanicima da oslobode Valjevo. Nakon toga je postavljen za komandanta sektora na Drini, zajedno sa protom Matejom Nenadovićem. Za vreme Drugog srpskog ustanka nahijski knez je bio Jevrem Obrenović, koji je u Koceljevu imao svoj konak.

U Prvom svetskom ratu Cerska i Kolubarska bitka vođene su u ovom području, te su u njima učestvovali i stanovnici Tamnave. Vukli su topove na planinu Cer i zbrinjavali ranjenike. Ovom bitkom je rukovodio Stepa Stepanović, koji potiče sa ovog prostora, iz sela Draginja. Između dva rata Koceljeva se razvija, a status varošice dobija 1924. godine.

 

 

Koceljeva se nalaze se na 44°28´ severne geografske širine i 19°48´ istočne geografske dužine, na oko 200 metara nadmorske visine i pripada severno umerenom pojasu. Ima dobru saobraćajnu infrastrukturu i povezana je sa svim većim gradovima, a magistralni put M-21 (Šabac-Valjevo) i jedan njegov krak (Požega-Užice), preko Zlatibora, povezuje je sa Jadranom. Opština je od Valjeva udaljena 31 km, a od Šapca 37 km.

 

U opštini Koceljeva, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.403 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.536), a zatim pšenicu i krupnik – 1.777 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode ječam – 605, mešavinu trava – 557 i ovas (njih 527).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,91%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 307 gazdinstava bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, njih 356 specijalizovano je za žitarice, međutim najviše je onih koji se bave različitim kombinacijama useva i stoke (984).

Poljoprivredom se u Koceljevu bavi 7.477 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Koceljeva @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Koceljevu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,58%, dok je udeo žena mnogo manji (16,42%).

Nosioci gazdinstava u opštini Koceljeva @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 33,24%.