Beočin – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Beočinu

Opština Beočin leži na severnim padinama Fruške Gore, na desnoj obali Dunava, u AP Vojvodini. Iako se nalazi na severu Srema, administrativno je smeštena u Južnobački okrug. Zauzima površinu od 183 kilometra kvadratna i obuhvata osam naseljenih mesta: Beočin, Banoštor, Grabovo, Lug, Rakovac, Sviloš, Susek, Čerević. U njima, prema popisu iz 2011. godine, ukupno živi 15.725 stanovnika, najviše Srba – 69,7%, a zatim Roma – 9%. Obradivo zemljište zauzima 46,5% teritorije Opštine.

Opšti podaci o poljoprivredi

U Opštini se gaje voćnjaci i vinogradi. Gajenje vinove loze u Banoštoru i Čereviću ima dugu tradiciju i tu se gaje razne priznate sorte grožđa poput rizlinga, merloa, hamburga, frankova, kabernea i sovinjona. Grožđe rano sazreva i ima veliki procenat šećera. Autentično vino iz tog kraja je bermet – likersko vino.

Istorija Beočina

Kao naselje prvi se put pominje u 18. veku. Godine 1839. sagrađena  je fabrika cementa, koja privlači nove stanovnike. Naselje za radnike nastalo je početkom XX veka. Nakon Drugog svetskog rata širi se ka istoku i grade se prve višespratne zgrade u mestu. Zbog stalnog dolaska novih radnika, stalno se menja struktura stanovništva, pa u mestu ima malo starosedelaca.

Centar Opštine, naselje Beočin, nalazi se na koordinatama 45°11′32” severne geografske širine i 19°43′13” istočne geografske dužine. Klima je umereno kontinentalna.

U opštini Beočin, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 980 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 622), a zatim pšenicu i krupnik – 377 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode detelinu – 164 i suncokret (84).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,9%), a ostalo su pravna lica.

Različitim kombinacijama useva i stoke u opštini Beočin bavi se ukupno 135 gazdinstava, ratarstvom, svinjama i živinom kombinovano bavi se njih 150, dok je najveći broj gazdinstava specijalizovan za žitarice – 169.

Poljoprivredom se u Beočinu bavi 2.065 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u Beočinu @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Beočinu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 82,8%, dok je udeo žena mnogo manji (17,2%).

Nosioci gazdinstava u Beočinu @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 64,7%.

Povezane vesti