OREZIVANJEM i ČUPKANJEM do savršene biljke i maksimalnog PRINOSA!

OREZIVANJEM i ČUPKANJEM do savršene biljke i maksimalnog PRINOSA!

Čupkanje zaperaka i orezivanje biljaka je ključno za optimalan rast i razvoj, a samim tim i za maksimalan prinos. Zato je važno da naučite to da radite kao profesionalac.

Da li ste se ikada zapitali zašto većina biljaka ima dominantni izdanak koji se uzdiže iznad ostalih? Sve je u vezi sa ,,pobesnelim hormonima”. Dobra vest je da ovo možete iskoristiti u svoju korist ukoliko želite da modifikujete oblik biljke kroz orezivanje.

„Apikalna dominacija“ je termin koji naučnici koriste da opišu zašto biljke posežu za nebom. Apikalna dominacija je posledica lučenja auksina, hormona koji se proizvodi u vrhovima izdanaka biljaka ili na visokoj tački njihovih stabljika. Auksin putuje niz svaku stabljiku i pokreće lančanu reakciju koja u određenoj meri koči rast bočnih izdanaka, dajući najvišoj tački rasta (apikalnoj tački) stabljike prednost u rastu.

Bočni izdanci uglavnom nastaju iz pupoljaka duž stabljike. Da li pupoljak izraste u izdanak zavisi od toga koliko je pupoljak blizu izvora auksina. Što je bliže izvoru, veća će biti njegova inhibicija, iako tačan stepen inhibicije na određenoj udaljenosti varira od biljke do biljke. „Ruski mamut“ je sorta suncokreta koja raste kao jedno stablo pokriveno velikim cvetnim diskom. Ovo je ekstreman primer apikalne dominacije, bez ikakvih bočnih izdanaka. Sa druge strane, jedna od žbunastih vrsta vrbe slobodno pušta bočne grane duž svojih izdanaka.

Privremeno sprečavanje apikalne dominacije

Ukoliko želimo da sprečimo apikalnu dominaciju – da dobijemo stabljiku na kojoj rastu bočne grane, možemo to uraditi na dva načina. Jedan od načina da se to uradi je privremenim uklanjanjem izvora auksina orezivanjem. Efekat je samo privremen, jer će se novi najviši pupoljak uskoro opet uspostaviti kao apikalno dominantan.

Za najmanje moguće orezivanje, potrebno je samo blago čupkati meku tačku rasta izdanka. Ova brza i jednostavna provera protoka auksina ne samo da uzrokuje kratkotrajno usporavanje rasta, već i budi bočne pupoljke koji su bili uspavani.


Drugi razlog za kidanje vrha izdanaka je usporavanje rasta. Na primer, u kasno leto, čupkanjem vrhova paradajza, preusmerava se energija rezervisana za rast stabljike u plodove koji sazrevaju. (Do tada, biljke paradajza rastu kao korov, tako da je efekat štipanja kratkotrajan i zahteva ponavljanje da bi bio efikasan).

Bilo da ga rade ljudi, insekti ili bolesti, čupkanje izaziva relativno brz odgovor biljaka. Eksperimenti sa sadnicama graška su pokazali da se donji pupoljci aktiviraju za samo četiri sata nakon uklanjanja apikalnih pupoljaka.

Orezivanje

Odsecanje većeg dela stabljike razlikuje se od čupkanja po stepenu reakcije. Što drastičnije odsečete stabljiku, manje bočnih izdanaka će se probuditi, ali će svaki bočni izdanak snažnije rasti. Što je mlada stabljika inherentno snažnija pre nego što se vrati nazad, to će energičnije reagovati. Inherentna snaga je veća što je stabljika mlađa i više vertikalno orijentisana.


Šišanje žive ograde je, u suštini, pravljenje stotina – ne, hiljada – blagih rezova. Biljke reaguju gustim rastom mnogih kratkih izdanaka.


Na voćkama, rezovi se razlikuju po težini, sa ciljem da podstaknu novi rast koji će doneti plod i zameniti oronuli stariji rast. Stepen orezivanja zavisi od vrste voćke. Stabla jabuke, na primer, dobijaju relativno lagano orezivanje jer nastavljaju da dobro rađaju na granama starim čak i deceniju. Na stablu breskve je orezivanje agresivnije jer stabla breskve rađaju samo na stabljikama starim jednu godinu, tako da im svake godine treba dovoljno novih stabljika za dobar rod sledeće godine. Orezivanje šljive je negde između ove dve krajnosti.

Orezivanje se može koristiti i kako bi se dobilo više glavica kupusa iz jedne biljke. Glava kupusa je zapravo stabljika koja je skraćena, sa bočnim pupoljcima i njihovim pratećim listovima koji su blizu, jedan iznad drugog. Sečenje oslobađa bočne pupoljke od apikalne dominacije, tako da neki od njih mogu potom niknuti i formirati nove glavice. Ostavljaju se isečeni panjevi kupusa na mestu nakon branja, a zatim se puste tri ili četiri bočne klice da izrastu, dok se ostatak otkine da bi se postigla optimalna ravnotežu između broja novih glavica i njihove eventualne veličine.

Izbegnite GREŠKE u rezidbi voćaka: Kada je NAJBOLJE VREME za orezivanje

Preterano orezivanje i preterani rast

Mnogi vlasnici kuće se bore sa zapuštenim drvećem — onim koje je naraslo da blokira prozor, na primer — tako što uzaludno seku vrhove grana koje blokiraju taj prozor. Međutim, javljaju se guste, snažne klice koje ponovo rastu i brzo ponovo blokiraju prozor. Tanji rezovi bi bili efikasniji; to su rezovi koji potpuno uklanjaju nepotrebne grane.

Orezivanje se koristi za proređivanje zapuštene biljke. Kada previše stabljika zatvori unutrašnjost drveta ili žbunja, uklanjanje nekih od njih na samom početku otvara prostor bez izazivanja ponovnog rasta na rezovima.

Nedostatak obe vrste orezivanja je taj što u određenoj meri utiču na to da biljke zakržljaju. Stabljike sadrže nešto uskladištene energije, pa ako je doba godine kada je stabljika obložena lišćem, orezivanje će takođe otkinuti deo te ,,fabrike za proizvodnju energije”. Naravno, možda ćete želeti da biljka bude mala, a orezivanje je često neophodno za zdravlje ili proizvodnju biljaka bez obzira na željenu veličinu biljke.

Pošto se auksin proizvodi na najvišoj tački stabljike, elegantan način da se osujeti ili preusmeri apikalna dominacija bez potrebe da se odseče bilo koji deo izdanka je savijanje. Ako savijete vlažnu stabljiku u luku, pupoljak na ili blizu visoke tačke luka će postati vrh i izniknuti, i to najčešče u najjači izdanak. Sa druge strane, ako spustite vrh stabljike bez stvaranja luka, onda će svaki pupoljak duž stabljike biti samo neznatno viši od onog pre njega. U ovom slučaju, najviši pupoljak će izraziti slabu apikalnu dominaciju, a mnogi pupoljci niže na stabljici će biti oslobođeni inhibicije da bi ostvarili relativno slab rast. Što je izdanak više vertikalno orijentisan, to će se manje pupoljaka probuditi, a svaki pupoljak će više rasti, posebno oni koji su bliže vrhu stabljike. Što je grana horizontalnija, to će se više pupoljaka probuditi, a svaki pupoljak će manje rasti. Tako da, regulisanje intenziteta rasta i bočnog grananja može se uraditi tako što će se podesiti ugao grananja i promeniti ga, ako je potrebno, dok gledamo kako biljka raste.

Orezivanje voća

Orezivanje i savijanje grana posebno su korisni kod voća. Apikalna dominacija dolazi do izražaja kada se voćka usmerava u centralni oblik, slično kao jelka. Jedna stabljika, vodeća, raste uspravno, sa bočnim granama sve manje dužine, sa povećanjem visine duž vođice.

Skraćivanje vođice mlade voćke podstaći će rast bočnih grana. Mlada voćka često nije ništa drugo do jedno vertikalno stablo: buduće deblo. Orezivanje glave se uklanja jedna četvrtina do jedne trećine dužine mlade stabljike proizvodi 3 do 4 bočne grane umerene snage. Pupoljak odmah ispod oreza obično raste uspravno i najsnažnije, nastavljajući ka nebu kao produžetak vođice, koji se ponovo skraćuje godinu dana kasnije kako bi se podstaklo više bočnih grana.

Upozorenje: plodovi koji se formiraju visoko na mladom centralnom stablu u razvoju mogli bi da ga opterete, sagnu i osujete njegovu apikalnu dominaciju. Zatim bi novo stablo moglo pokušati da preuzme tu ulogu, što bi stvorilo loše oblikovano drvo. Ulogu prvobitnog vođe uspostavlja se ponovo uklanjanjem ili smanjenjem broja neželjenih plodova, ili postavljanjem stabljike uspravno.

Postoji napetost između rasta izdanaka i plodova u biljkama, po principu: više jednog je povezano sa manje drugog. Dovođenje bočne grane u ili blizu horizontalnog položaja dok je drži uspravno čini više od buđenja rasta mnogih pupoljaka duž te stabljike; nastali slab rast ima tendenciju da se razvije u cvetne i voćne pupoljke, a ne u pupoljke koji bi prerasli u izdanke. Savijanje bočnih grana može navesti stabla jabuka i krušaka u raniju proizvodnju i može dovesti do mnogo teže proizvodnje na manjem prostoru — savršeno za baštovane sa ograničenim prostorom koji mogu da posvete drveću.

Izvor: Mother Earth News

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica