Prvi i drugi krug nadmetanja za zakup državnog zemljišta u 20 opština i gradova

Prvi i drugi krug nadmetanja za zakup državnog zemljišta u 20 opština i gradova

Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava da je u toku je prijava na javna nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu u sledećim jedinicama lokalne samouprave: Ivanjica, Bačka Palanka, Aleksinac, Rača, Trstenik, Leskovac, Irig, Beočin, Inđija, Tutin, Sombor, Vladimirci, Zrenjanin, Ćićevac, Sokobanja, Odžaci, Bač, Subotica, Bela Crkva, Kuršumlija i Plandište.

prijave za zemljište

Šta je u ponudi zemljišta u opštinama u Srbiji?

U Bačkoj Palanci u prvom krugu nadmetanja u ponudi je 250 ha, sa periodom zakupa od 15 godina, osim za jedinice javnog nadmetanja u katastarskim opštinama Vizić i Neštin, gde je, zbog postupka komasacije koji je u toku, period zakupa godinu dana. Rok za prijavu ističe 17. januara u 15 časova.

Grad Leskovac je raspisao drugi krug nadmetanja za zakup 1530 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, raspoređenih u preko 2200 jedinica javnog nadmetanja. Period zakupa je 15 godina, a rok za prijavu ističe 18.01.2023. godine.

Drugi krug nadmetanja je u toku i u Somboru. Nakon realizacije prvog kruga, za davanje u zakup na period od godinu dana ostalo je 3750 ha. Sva zainteresovana lica svoje ponude mogu poslati najkasnije do 18.01.2023. u 20 časova.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se nudi u zakup na području grada Zrenjanina iznosi oko 6800 ha. Oglas za prvi krug nadmetanja raspisan je 09.01.2023. godine, a rok za prijavu ističe 19.01.2023. u 12 sati. Period zakupa za sve jedinice javnog nadmetanja je isti i iznosi 15 godina.

Oglas za prvi krug nadmetanja raspisan je i u Subotici. Raspoloživo je ukupno 1375 ha. Period zakupa je 15 godina, osim za jedinice javnog nadmetanja br. 135, 137, 268, 269, 360, 518, 616, 639 i 640 koje su oglašene na jednu godinu. Rok za prijavljivanje ističe 24.01.2023. godine u 14 časova, dok će rang lista najpovoljnijih ponuđača biti objavljena 02.02.2023. godine.

Prvi krug je u toku i u opštinama Odžaci, Bač, Bela Crkva i Plandište. Površine koje se nude u zakup su sledeće: u Odžacima je raspoloživo 635 ha, u Baču 1275 ha, u Beloj Crkvi 1900 ha, a u Plandištu 1035 ha. Rok za prijavu ističe 23. januara u Baču i Odžacima, 25. januara u Beloj Crkvi, odnosno 27. januara u Plandištu.

U opštinama Irig i Ćićevac za drugi krug nadmetanja ostala je nešto manja površina zemljišta pogodnog za zakup, u Irigu oko 80 ha, u Ćićevcu samo 66 ha. Zainteresovani za zakup zemljišta u ovim opštinama svoje prijave mogu poslati do 18.01. u 14 časova, odnosno 20. januara u 15 sati u Ćićevcu.


Kako se prijaviti za zakup zemljišta?

Oglasi u pdf formatu sa detaljnijim informacijama mogu se pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište*. Prijave na nadmetnja šalju se isključivo elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

*Uprava za poljoprivredno zemljište kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 i 80/17), upravlja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, uspostavlja i vodi informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije, raspodeljuje sredstva za izvođenje radova i prati realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, prati izradu Poljoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje i obavlja i druge poslove iz oblasti planiranja, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

 


IZVOR: Uprava za poljoprivredno zemljište

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica