Author: Jelena Božović, novinarka

Po obrazovanju i opredeljenju novinarka. Ovim poslom se bavi skoro dve i po decenije. Smatram da je poljoprivreda, imajući u vidu klimatske uslove, kvalitet zemlje i geografski položaj Srbije, jedna od najvažnijih oblasti u kojima naša zemlja može da bude prepoznata. U skladu sa tim potrebno je pisati o mogućnostima, ali i preprekama i problemima sa kojima se poljoprivrednici susreću na tom putu.