Zaštita uljane repice: oprez zbog LISNE OSE

Zaštita uljane repice: oprez zbog LISNE OSE

Upozorenja dolaze od strane stručnjaka da je aktivno delovanje repičine lisne ose i to u formi odraslih jedinki, jaja, ali i pagusenica.

uljana repica repičina osa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz najranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama nicanja do faze tri lista razvijena (BBCH 13). Na našem regionu na većini površina na kojima je planirana proizvodnja uljane repice, setva se tek očekuje u narednom periodu.

 

Usev uljane repice BBCH 10

 

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki, jaja, kao i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u prethodnom periodu sa visokim dnevnim temperaturama, kao i odsustvom padavina, pogodovali su razvoju repičine lisne ose. Kao posledica navedenog, na pojedinim parcelama postignut je ekonomski prag štetnosti (jedna pagusenica po biljci).

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu (početne faze razvoja useva) u kojem pagusenice repičine lisne ose mogu dovesti do golobrsta useva. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva (u najtoplijem delu dana) i pregled na prisustvo navedene štetočine. Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

 


  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

 

  • Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.


Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica