Sulcotrek – suzbija korove do osmog lista kukuruza

Sulcotrek – suzbija korove do osmog lista kukuruza

Sulcotrek primena do osmog lista u kukuruzu - ©Adama

U proizvodnji kukuruza često limitirajući faktor bude vreme. Kada mislimo na pojam vremena, on je često direktno vezan za vremenske prilike ili bolje rečeno neprilike koje se javljaju u početnim fazama rasta kukuruza. Prošla proizvodna sezona 2019. odlikovala se obilnim padavinama u vreme nicanja kukuruza, koje su doprinele izuzetno lošem zdravstvenom stanju gajene biljke koja je bila izmorena, bledo zelene boje i jako dugo na pojedinim delovima terena, čak i do tri nedelje, bila u fazi između tri i pet listova. Sve ovo zajedno je onemogućilo upotrebu hormanskih preparata u usevu kukuruza i dobar deo onih najtvrdokornijih korova poput ambrozije, palamide, pepeljuge su dobrano prerasle kukuruz i počele direktno da ga ugrožavaju.

Kao sigurno i dominantno rešenje za ove najtvrdokornije korove je herbicid Sulkotrek® iz kompanije ADAMA. Dvokomponentni herbicid koji u svom sastavu ima dve aktivne materije sulkotrion i terbutilazin. Obe aktivne materije su visoko efikasne na sve širokolisne korove koji prave najveće probleme u proizvodnji kukuruza. Pored izrazite efikasnosti, ovaj preparat odlikuje i izuzetna brzina delovanja, odnosno, kukuruz će u najkraćem mogućem vremenskom periodu ostati jedina biljka na njivi.

Sulcotrek primena do osmog lista u kukuruzu - ©Adama

Pored širokog spektra širokolisnih korova koje preparat Sulkotrek® uspešno suzbija, njegova velika prednost je i dobar depresivni efekat kako na semenski tako i na rizomski sirak. Upravo ovo se nameće kao najjednostavnije i najbezbenije rešenje u borbi protiv korova u kukuruzu.

Pažljivo birane i specijalno formulisane aktivne materije pored odličnog folijarnog efekta imaju i izrazit zemljišni efekat na korove, te će obezbediti kukuruzu nesmetan rast bez ikakve konkurencije do same žetve.

Sulkotrek® se može koristiti u kukuruzu od drugog do osmog lista u dozi od 2l/ha i čini idealan partner preparat nadaleko čuvenom herbicidu Nikogan®, potvrđenom borcu protiv uskolisnih korova u kukuruzu.

Birajte sigurno, birajte bezbedno i birajte jednostavno! Rešite sve porobleme jednim prohodom prskalice! Birajte SULCOTREK®

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci možete se obratiti stručnom timu kompanije ADAMA. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica