Štete i mere suzbijanja sovice gama

Štete i mere suzbijanja sovice gama

Sovica gama aktivna je tokom juna i jula meseca, oštećuje list a značajne štete nanosi ratarskim i povrtaskim usevima.

Ilustracija: Sovica gama napada i lucerku - © Pixabay

Autographa gamma ili sovica gama je migratorna vrsta koja u toku godine razvije 2-3 generacije. Na sredini prednjih krila nalazi se karakteristična srebrnasta pega u vidu grčkog slova gamma, po čemu je ova vrsta dobila ime. Gusenica je zelene boje; telo suženo u pravcu glave sa tri para trbušnih nogu. Prezimljava u stadijumu gusenice i lutke.

Gusenice su polifagne, a štete prave na lišću mnogih gajenih biljaka: lucerke, deteline, šećerne repe, paprike, duvana, kupusa i krompira, kao i biljakama iz spontane flore. Štete na lišću gajenih biljaka najznačajnije su od gusenica prve generacije početkom leta koje mogu izazvati golobrst useva. Gusenice druge generacije javljaju se tokom avgusta i septembra meseca.

Odrasli insekti u našim uslovima lete tokom juna-jula meseca. Ženka polaže oko 500 jaja, obično po jedno, a ređe 2-3 jaja na donju stranu lista. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, a ispiljene gusenice u prvom uzrastu traže visoku vlažnost. Na temperaturi od 20 stepeni C gusenice završavaju razviće za tri nedelje.

U toku vegetacije preobražaj lutke odvija se na biljkama u belim prozirnim paučinastim kokonima. Stadijum lutke traje od 6-13 dana. Za razvoj jedinki gama sovice od jajeta do leptira je potrebno 25 – 45 dana. Pojava imaga ove štetočine mogu se pratiti pomoću svetlosnih lampi. Ocena napada radi se za svaku generaciju posebno. Dijagonalno po polju se analizira 100-200 biljaka. Napad se ocenjuje po skali: slab 5 % oštećenja lisne mase, srednji 5-25 % oštećenja lisne mase, srednje jak 25-50 % oštećenja lisne mase, jak napad 50-75 % oštećenja lisne mase, vrlo jak napad preko 75 % oštećenja lisne mase.

Mere suzbijanja su agrotehničke mere (uništavanje korova) i hemijske mere koje podrazumevaju primenu odgovarajućih insekticida.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor: Dipl. inž. Vesna Janković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica