Kako suzbiti divlji sirak u suncokretu?

Poljoprivredni proizvođači danas imaju sve veći problem sa gajenjem useva zbog divljeg sirka koji predstavlja problem, kako u suncokretu i soji, tako i u kukuruzu. Ono što je specifično za ovu godinu je nešto ranije nicanje divljeg sirka iz rizoma, a to je zbog visokih temperatura koje su se desile krajem aprila i početkom maja. Sirak se trenutno nalazi u fazi 10-15 cm iznad površine zemlje i to je pravi momenat za njegovo suzbijanje.

Kompanija Agromarket preporučuje preparat Kletox Extra za suzbijanje divljeg sirka u suncokretu. S obzirom da je divlji sirak stvorio rezistentnost na većinu aktivnih materija, ovo je preparat koji je deo antirezistentne strategije jer još uvek nigde nije utvrđena rezistentnost.

„Ono što Kletox Extra izdvaja u odnosu na druge preparate na tržištu је to što se primenjuje u duplo manjoj dozi jer sadrži duplo više aktivne materije. Doza primene je 0,4-1l/ha. U ovoj godini mi preporučujemo split aplikaciju: da se primeni pola doze sada, a pola doze za 10-14 dana, a zbog neujednačenog nicanja divljeg sirka“, savetuje dipl. inž. Agneš Balog iz kompanije Agromarket.

Kako suzbiti divlji sirak u suncokretu? - ©Agromedia

Kletox Extra suzbija sve višegodišnje i jednogodišnje uskolisne korove, poput divljeg sirka iz semena i iz rizoma, muharike, divljeg prosa i pirevine. Prednost ovog preparate je ta, što ga korovska biljka usvaja već sat vremena nakon primene i na taj način se izbegava opasnost spiranja kišom“, objašnjava Agneš.

Što se tiče rizomskog sirka, Kletox Extra je preparat koji se transportuje kroz biljku, spušta u podzemni deo biljke i na taj način u potpunosti suzbija njegove rizome.

Kletox Extra treba primeniti jer je deo antirezistentne strategije, odnosno sirak još uvek nije razvio otpornost na njegove aktivne materije. Preparat se jako brzo usvaja, čime se izbegava opasnost spiranja kišom. Može se primeniti i u usevu soje, šećerne repe, kao i suncokreta za suzbijanje svih višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova. Može se primeniti i po visokim temperaturama, ali ne višim od 30 stepeni, a ispoljiće odličnu efikasnost i po oblačnom vremenu.

Kletox Extra je zaštita za ekstremno visoke prinose soje i suncokreta.

Sagovornica:
dipl. inž. Agneš Balog, Agromarket

Komentari