Sve je češća pojava JABUKINOG SMOTAVCA – Evo kako da ga suzbijete

Sve je češća pojava JABUKINOG SMOTAVCA – Evo kako da ga suzbijete

Kako efikasno suzbiti jabukinog smotavca -©Galenika-Fitofarmacija

Svake godine u zavisnosti od klimatskih uslova nanosi oštećenja koja se kreću od 10 – 70 %. Najčešće greške u suzbijanju jabukinog smotavca, ali i ostalih štetnih insekata, je neadekvatna primena insekticida i neodgovarajući termin suzbijanja. Insekticid ili kombinaciju insekticida treba odabrati u skladu sa prisutnim stadijumom ili stadijumima razvoja insekata.

Tokom poslednjih godina primećuje se sve ranija i intenzivnija pojava ove štetne vrste što se može pripisati promenom biološkog ciklusa insekata i delom klimatskim uslovima. Jabukin smotavac prezimljava kao odrasla gusenica u kokonu.

Larve jabukinog smotavca nanose štetu ubušujući se u plodove, obično kod čašice ili peteljke ploda. Najpre plod oštećuju samo površinski, a kasnije buše hodnik sve do semene lože. Napadnuti nezreli plodovi otpadaju, dok je preostalima kvalitet značajno smanjen zbog crvljivosti.

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je sada počelo polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca.

U cilju sprečavanja formiranja i piljenja larvi iz položenih jaja, kao i suzbijanja larvi u već položenim jajima potrebno je primeniti kombinaciju insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%.

Tretman treba izvoditi u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima pri temperaturama do 25°C.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica