Kako da nadoknadite nedostatak stajnjaka na njivama?

Kako da nadoknadite nedostatak stajnjaka na njivama?

Bioplug je mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno “zadužene” za razgradnju organske materije. Primenom ovog preparata možemo da nadoknadimo edostatak stajnjaka na našim njivama.

 

Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa. Koristi se u dozi od 5l po hektaru bez obzira na količinu organske materije. Bioplug se preporučuje za žetvene ostatke: pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe.

Bioplug deluje višestruko:

  • oslobađa hranjive materije iz žetvenih ostataka
  • zemljište je bolje strukture, lakše se obrađuje i bolje zadržava vlagu
  • razlaže lignin iz žetvenih ostataka – što čini osnovu za povećaj sadržaja humusa u zemljištu
  • Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

BIOPLUG ostatke razgradi, humus izgradi

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica