Herbicid RACER®: za zaštitu SUNCOKRETA od samog starta!

Herbicid RACER®: za zaštitu SUNCOKRETA od samog starta!

Racer® je selektivni sistemični herbicid kompanije Adama za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu suncokreta. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja i rešava problem sa svim korovima bez fitotoksičnih dejstva na suncokret.

Suncokret

U početnim fazama rasta i razvoja suncokret je jako osetljiv na prisustvo korovskih biljaka. Zbog toga je primena zemljišnog herbicida Racer® posle setve, a pre nicanja od velike važnosti, jer omogućava biljkama suncokreta da se slobodno razvijaju bez konkurencije i pritiska korovskih biljaka.

Herbicid Racer® sadrži aktivnu materiju flurohloridon (250 g/l). Bez teškoća suzbija sve ekonomski značajne korove u usevu suncokreta kao što su čičak, ambrozija, dvornik veliki, gorčika obična, gorušica poljska, konica obična, kopriva mrtva, lipica teofrastova, mišjakinja obična, pepeljuga obična i srcolisna, pomoćnica, proso korovski, štir obični, vijučac njivski i mnogi drugi.

Preparat je svoju visoku efikasnost posebno pokazao na parcelama sa velikim potencijalom korovskih biljaka rešavajući problem sa gotovo svim korovima, što za poljoprivrednike u takvoj situaciji znači značajno umanjenje ulaganja u dodatnu zaštitu i intervencije sa folijarnim preparatima.

Herbicid Racer® može da se primeni u svim tipovima suncokreta i za razliku od folijarnih herbicida, ne izaziva fitotoksično dejstvo na usev suncokreta.

Farmer

Primena herbicida Racer®

Preporučena doza primene je 2-4 l/ha, u zavisnosti od tipa i humoznosti zemljišta, ali u praksi se pokazalo da je 2 do 2,5 litre sasvim dovoljno.
Potrebno je da se zemljište prethodno dobro pripremi, a to znači da je dobro usitnjeno (da nema velikih grudvi) i da nema puno žetvenih ostataka, kako bi preparat napravio dobru pokrovnost zemljišta.
Racer može i do 4 nedelje da čeka kišu, a nakon padavina (5-10 mm/m2 kiše) preparat se aktivira 100% i tada ispoljava svoje maksimalno dejstvo.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike na terenu OVDE.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica