Kiša u PETAK donosi rizičan period za ove ZASADE: Evidencija i saveti Prognozno-izveštajne službe

Kiša u PETAK donosi rizičan period za ove ZASADE: Evidencija i saveti Prognozno-izveštajne službe

Može se očekivati rizičan period od zaraza voća ekonomski značajnim oboljenjima, izveštava Prognozno-izveštajna služba. Razlog su najavljene višednevne kišne padavine, s početkom od petka. Pre najavljenih padavina preporučena je zaštita registrovanim fungicidima.

Prognoza PIS-a navodi da u zasadima jabuke i kruške postoji rizik od infekcije prouzrokovača čađave krastavosti. Rizik od infekcije prouzrokovača sušenja cvetova i grana postoji u zasadima kajsija i bresaka, koji se nalaze u fazama cvetanja, a u zasadima koji su u fazi otvaranja pupoljaka postoji rizik od zaraza prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve.

Kompletna evidencija sledi u nastavku.

Evidencija Prognozno-izveštajne službe za POČETAK MARTA
Biljna vrsta:Faza razvoja:Prouzrokovač oboljenja:Preporuka:
Kajsija, breskva i nektarinaOd kraja bubrenja pupoljaka do punog cvetanja1. Prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 2. Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans)1. U zasadima koji su u fazama cvetanja, u cilju zaštite cveta od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća preporučuje se primena: Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 2.U zasadima koji su u fazi pojave “zelene tačke” i prvih zelenih čistića, u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve preporučuje se primena: Agrociram 0,25-0,35%, Diziram 76 WG 0,3% (ciram) ili Delan 700 WG, Fiesta (ditianon) 0,075% ili Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%.
JabukaBubrenje lisnih pupoljaka do faze razvoja „mišije uši“Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) 1. U zasadima u kojima je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelene mase preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra: Funguran OH 2 kg/ha, Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%, Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha, Fungohem SC 0,1,5–0,3%, Everest 0,3–0,4% ili drugi ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 2. U zasadima gde je sproveden tretman preparatima na bazi bakra prošle nedelje, a u međuvremenu je došlo do pojave nove zelene mase, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije maknozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45) 0,2-0,25%.
KruškaBubrenje lisnih pupoljaka do faze razvoja „mišije uši“Prouzrokovač čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)1. U zasadima u kojima je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelene mase preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra: Funguran OH 2 kg/ha, Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%, Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha, Fungohem SC 0,1,5–0,3%, Everest 0,3–0,4% ili drugi ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 2. U zasadima gde je sproveden tretman preparatima na bazi bakra prošle nedelje, a u međuvremenu je došlo do pojave nove zelene mase, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije maknozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45) 0,2-0,25%.

 

Iz Prognozno-izveštajne službe podsećaju da je neophodno voditi računa o zaštiti pčela i drugih oprašivača: “Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača. Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti pravilno, u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi i u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. U periodu cvetanja voća je zabranjena primena insekticida”.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica