Srbija koristi znanje FAO iz oblasti šumarstva

Srbija koristi znanje FAO iz oblasti šumarstva

Konferencija koja je održana u Beogradu označila je početak prve faze četvorogodišnjeg projekta koji sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Projekat vredan 3,75 miliona dolara finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), a usmeren je ka dugoročnom poboljšanju stanja šuma i održivosti šumskih ekosistema u Srbiji.
 

Započet projekat iz oblasti šumarstva - © Pixabay

Eksperti iz oblasti biodiverziteta, šumskog inventara i planiranja gazdovanja šumama koji su učestvovali u razvijanju ideje projekta predstavili su na konferenciji osnovni koncept projekta i očekivane rezultate.
 

Prepolovljen PDV na pelet i briket

Pomoćnik generalnog direktora i regionalni predstavnik FAO za Evropu i centralnu Aziju, Vladimir Rahmanjin, istakao je na konferenciji da je osnovna zamisao projekta prilično ambiciozna. „Projekat se bavi ne samo tehničkim pitanjima, već ima potencijal da utiče na promene starih praksi u planiranju i proizvodnji, da se suoči sa trenutnim i budućim izazovima koji su se pojavili pod uticajem klimatskih promena i koji utiču na očuvanje biodiverziteta“, rekao je Rahmanjin.
 

Ovo su najzanimljivije činjenice koje sigurno niste znali o drveću


Globalni fond za zaštitu životne sredine
je značajan partner FAO organizaciji. Ove dve organizacije sarađivale su na projektima širom sveta, uključujući i projekte koji se sprovode u Turskoj, centralnoj Aziji i na Balkanu. Dosadašnji zajednički sprovedeni projekti bavili su se temama ublažavanja uticaja klimatskih promena i održive upotrebe prirodnih resursa, posebno zemljišta.

 

Kako vratiti jelena u šume centralne Srbije?


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica