Kako pripremiti supstrat za bukovaču?

Kako pripremiti supstrat za bukovaču?

Uzgoj pečuraka je postao izuzetno popularan. Nekim proizvođačima pečurke su primarni proizvod, dok je drugima dodani izvor zarade. Ukoliko imate puno celuloznog materijala pri ruci, možete ga iskoristiti za dodatnu zaradu ili da sebi obezbedite zdravu hranu.

Bukovača © Pixabay

Tri su ključna elementa u uzgoju su dobri uslovi, dobar micelijum i dobar supstrat za uzgoj. Dobar micelijum možete kupiti, uslovi se mogu obezbediti ali to sve pada u vodu ako supstrat nije dobro pripremljen. Bukovače se uzgajaju na celuloznim supstratima, ali je proces pripreme supstrata mnogo jednostavniji od drugih pečuraka.

Iako se može gajiti na trupcima, a u šumama naći na živim stablima, korišćenje supstrata je mnogo pouzdaniji metod uzgoja bukovače. Razlog za to je što proizvođači imaju potpunu kontrolu u pripremi supstrata.

Priprema supstrata za bukovaču

Osnova dobrog supstrata za uzgoj bukovače je celulozni materijal – slama, seno, listovi i stabljika kukuruza, stabljike raznog povrća, pamuk, piljevina. Može se praviti i od jedne vrste materijala i kombinovano. Sve naravno zavisi od toga šta je dostupno. Seno, slama i materijal sličnog porekla treba iseći na dužinu od 3 do 5 centimetara, dok tvrđi materijal može i sitnije da se seče da bi bolje upio vodu.

Pripremljen materijal treba sterilisati za šta je dovoljno prokuvati ga. Najpouzdanija mera je 30 minuta kuvanja od momenta kada voda sa materijalom u sebi počne da ključa. Samo prelivanje materijala ključalom vodom se ne preporučuje. Ovaj proces je izuzetno važan da bi se obezbedio supstrat koji nije zaražen bakterijama i gljivicama. Posle kuvanja sterilizovani materijal treba prosušiti i ohladiti, obavezno na sterilisanoj površini. Nakon toga se stavlja u plastične džakove i istovremeno se dodaje micelijum.

Seno © Pixabay

Očekivani prinos je 20 do 30% od težine supstrata, a zavisi od kvaliteta pripreme, sastava i bogatstva hranljivim materijama supstrata.

Bukovača je odličan izbor za gazdinstva koja imaju veliku količinu celuloznog otpada u svojoj proizvodnji. Na ovaj način se može iskoristiti otpad i obezbediti veća zarada od prodaje sena i slame u balama.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica