Gajenje JABLANA u vrtu: Otporna vrsta koja formira zelene zidove

Gajenje JABLANA u vrtu: Otporna vrsta koja formira zelene zidove

Kako se gaji jablan - ©Pixabay

Jablan ima lepu, vertikalnu strukturu i usku piramidalnu formu. Kao što se u Italiji, u Toskani mogu videti forme čepresa, tako se kod nas u Srbiji mogu pronaći piramidalne forme jablana koji krase kako doline, tako i vrtove.

Jablan je popularna biljna vrsta u vrtovima jer je reč o vrsti topole koja ne produkuje cvetove i mace koji sadrže alergene, a veoma je cenjena jer može da se gaji u gradu. Zbog predivne forme koju poseduje, od jablana može da se formira zeleni zid visine i preko 30 metara, čime se mogu napraviti i zaštitni pojasevi od vetrova, ali i prikrivati objekti, a mogu biti i savršena međa između dva placa.

Biljke koje su u novije vreme produkovane u rasadnicima uglavnom su kultivari italijanskih topola, koje su napravljene tako da imaju kompaktnu i gusu krošnju koja može dobro da se orezuje i da se oblikuje u različite forme.

Jablani su se odično pokazali na terenima, na kojima ima viška vode, gde su kanali ili gde je plavno područje, što je ujedno i preporuka za ravničarske vojvođanske i šumadijske predele, kada je u pitanju dilema šta gajiti pored puta ili u blizini ograde.

Gajenje jablana

Jablan je biljna vrsta koja je prilagodljiva na različite uslove. Ipak, biljku bi trebalo dodatno prihranjivati tokom vegetacijske sezone sa NPK đubrivom 20:20:20. Nakon oblikovanja orezivanjem, kada se skine deo zelene lisne mase, potrebno je izvršiti folijarnu prihranu koristeći mineralno topivo đubrivo sa većim procentom azota, kao što je NPK đubrivo 24:12:8, i to u aprilu, maju, julu.

Iako je reč o veoma otpornoj vrsti, neki problemi koji se mogu javiti prilikom uzgoja jablana su pepelnica i rđa lista. Takođe, ukoliko je loša nega, mogu se javiti truležnice na stablu i granama, a kao i svaku biljku, i jablane mogu napasti insekti koji se hrane listovima ili oni koji buše stablo i grane. Zbog toga treba preventivno primeniti fungicide poput Kaptana i Zato ili Akorda i Antrakola (april, maj, jul i septembar) i insekticide poput Fastaka i Harpuna ili Konzula i Tonusa u maju, julu i septembru.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica