Zob umesto ječma: Održiva strategija za smanjenje metana kod krava

Zob umesto ječma: Održiva strategija za smanjenje metana kod krava

Istraživači sa švedskog Univerziteta za poljoprivredne nauke otkrili su da se ječam može zameniti ovsom u ishrani krava muzara koje se hrane ishranom na bazi silaže, kako bi se umanjile emisije CH4 bez ugrožavanja performansa životinja.

Foto: Canva

Osim uticaja metana na stvaranje efekta staklene bašte, studije pokazuju da je proizvodnja CH4 kod krava sama po sebi utrošak energije. Ovo su dovoljni razlozi da se pored stalne potrage za aditivima u ishrani ispitaju i efekti uobičajenih primarnih sastojaka na proizvodnju metana.

Isti prinos mleka i posle zamene

U umerenoj klimi zob i ječam se obično koriste kao dodaci koncentrata u ishrani muznih krava.  Na osnovu dosadašnjih studija otkriveno je da kada se u ishrani ječam zameni zrnom zobi može da se zadrži isti prinos mleka, ili čak da se uveća.

Istraživači sadašnje studije prognozirali su rezultate upoređivanja ječma i zobi uglavnom na osnovu informacija iz prethodne in vitro studije. U toj studiji, potvrđen je blaži efekat zobi u poređenju sa ječmom; došlo je do 8,9% nižih emisija CH4 iz hrane inkubirane na bazi zobi.

U ovoj studiji, istraživači su ocenili efekte postignute postepenom zamenom ječma ovsom u emisiji CH4 u crevima, u fermentaciji u buragu, svarljivosti u ishrani, proizvodnji mleka i iskorišćenosti energije kod krava muzara na ishrani na bazi silaže.

Šesnaest mlečnih krava crvene nordijske rase u laktaciji dobilo je ukupan mešani obrok [ odnos 58:42 stočne hrane i koncentrata na bazi suve materije (SM)]. Silaža trave bila je jedina stočna hrana sa kanolom (10% SM u ishrani) kao suplement. Dodaci žitaricama činili su 30% SM u ishrani.

Ječam je postepeno zamenjen na sledeći način:

100% ječam: 0% ovas
67% ječma: 33% zobi
33% ječma: 67% zobi
0% ječma: 100% zob

Rezultati istraživanja

Povećavanje količine zobi linearno je smanjilo emisije CH4 za 4,4%, a smanjen je i intenzitet metana za 4,8% kada je ječam potpuno zamenjen – što ukazuje da su emisije CH4 bile ublažene bez ugrožavanja produktivnosti životinja.


Osim toga, odnos CH4 prema CO2 se smanjivao sa povećanjem količine zoba.

Istraživači su došli do zaključka: „Dobro je poznato da postoji pozitivna veza između svarljivosti hrane i emisije CH4. Smanjenje emisije CH4 pri zameni može da se objasni linearnim smanjenjem probavljivosti organske materije, jer enterički CH4 nastaje iz digestirane materije. Drugo moguće objašnjenje je veća koncentracija masti u zobi u poređenju sa ječmom. Zrno zobi sadrži veću koncentraciju neprobavljivih vlakana u poređenju sa zrnom ječma, što pokazuje linearno povećanje koncentracije i unosa neprobavljivog NDF -a u ishrani. U trenutnoj studiji, potpuna zamena ječma ovsom rezultirala je linearnim povećanjem koncentracije i unosa sirove masti. Druge studije takođe pokazuju da koncentracija masti u ishrani pokazuje negativan odnos sa emisijama CH4 u crevima”.

Istraživači su zabeležili brojčano povećanje prinosa mleka i odnosa ECM/DMI uz potpunu zamenu ječma ovsom. Oni su pripisali ovo povećanje povećanju koncentracije masti u ishrani.


Povećani nivo zobi u ishrani nije značajno uticao na energetski bilans ili efikasnost korišćenja ME za laktaciju. Istraživači su napomenuli da slična proizvodnja, uprkos smanjenom unosu ME, može pokazati da povećano snabdevanje energijom iz ječma favorizuje proizvodnju telesne masti umesto proizvodnje mleka.

Ova studija zaključuje da bi se zamena ječma ovsom u ishrani muznih krava koje se hrane ishranom na bazi silaže mogla koristiti kao održiva strategija koju poljoprivrednici mogu lako usvojiti kako bi umanjili emisije CH4 u crevima bez ugrožavanja performansi životinja. Takođe su naglasili da se mogu očekivati razlike u emisijama metana i proizvodnji mleka zbog razlika u odnosu silaže i koncentrata, stepena uključenosti zobi i ječma u koncentriranu frakciju, kao i vrste i kvaliteta silaže.


Izvor: Dairy Global

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica