Zimske škole za poljoprivrednike – znanjem protiv krize!

Zimske škole za poljoprivrednike – znanjem protiv krize!

Zimski period je pravo vreme za obnovu i usvajanje znanja u oblasti poljoprivrede. Zimske škole su idealna prilika za to. U okviru predavanja iz oblasti stočarstva na teritoriji Braničevskog okruga koja vodi inženjer stočarstva Jovan Grozdić, vlasnik veterinarske apoteke „Milošvet“ iz Požarevca, veterinar Ivan Miloš, proširuje sa veterinarskog aspekta. Dosad su održana četiri predavanja u Kobilju, Kučevu, Velikom Popovcu, Sibnici gde je postignut zavidan nivo edukacije, a interesovanje proizvođača je sve veće.

Milošvet i psss © Foto: Elena Marjanović i Ivan Miloš

 

Ove godine uspostavljeno je svojevrsno partnerstvo između Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Požarevac i veterinarske apoteke „Milošvet“. Potreba da se u predavanja o stočarstvu uključi i veterinar javila se odavno. Pored stočarskog dela koji se odnosi na ishranu, negu, uslove držanja, odgoja i menadžmenta, poljoprivredni proizvođači postavljaju pitanja koja zalaze u domen veterine.

 

Kompletan savet

Kako u PSSS nema veterinara, saradnja sa vlasnikom veterinarske apoteke „Milošvet“, dipl. vet. med. Ivanom Milošem koji ima dosta širok spektar obrazovanja i interesovanja, pokazala se kao pun pogodak. Nije samo dobar veterinar, već se dokazao i kao vrstan odgajivač krava i konja.

Svi su svesni u kakvoj situaciji se nalazi naše društvo i da nemamo neke zamašnije investicije. Dok ne zažive određeni programi, moramo maksimalno da iskoristimo sopstvena znanja i da ih prenesemo proizvođačima. Naše prezentacije su koncipirane tako da se direktno ukaže na greške i nedostatke koji utiču na ekonomski efekat“, kaže dipl. ing. stočarstva, Jovan Grozdić.
 

Jedna od najvažnijih tema je: kako prepoznati dobru kravu, gde mi objašnjavamo proizvođaču kako da na mladom grlu uoče predispozicije za kvalitetnu mlekulju.


Često govorimo o pripremi hrane za zimu, veoma važnom segmentu stočarske proizvodnje, potom o njenom čuvanju, ali i režimu ishrane životinja. Prenosimo iskustva stočara iz drugih zemalja, poput Slovenije, koja služi kao reper kako treba postupati sa stočnom hranom. Kako naši stočari imaju dosta hrane na raspolaganju, baš se i ne poklanja dovoljno pažnje postupku pripreme. Mnoga pitanja vezana su za negu i genetiku“, dodaje gospodin Grozdić.
 

dipl. ing. Jovan Grozdić © Foto: Elena Marjanović i Ivan Miloš

„Jedna od najvažnijih tema je: kako prepoznati dobru kravu, gde mi objašnjavamo proizvođaču kako da na mladom grlu uoče predispozicije za kvalitetnu mlekulju, na šta posebno da obrate pažnju, oblik glave, vime itd. Ukazujemo im šta treba obavezno da gledaju kada nabavljaju priplodne junice. Svrha svega je kvalitet i kvantitet krajnjeg proizvoda – mleka“, objašnjava Grozdić.


 

Rešenje je u ishrani

Pitanja su raznorodna. Proizvođači najčešće pitaju kako se pravilno primenjuju hemijska sredstva za dezinfekciju aparata za mužu i šta mogu sami da urade prilikom bolesti krava pre nego što pozovu veterinara.


U poslednjih nekoliko godina sve je veći problem u koncepciji, pre svega krava, dok je kod junica ovaj problem manje primećen. Uzroci su mnogobrojni, od deficitarne ishrane do zdravstvenih problema. Ishrani krava se mora pristupiti mnogo ozbiljnije, mora se povećati količina A i E vitamina i obavezno izbalansirati obrok“, kaže veterinar Ivan Miloš.
 

dipl. ing. Jovan Grozdić i dipl vet. med. Ivan Miloš © Foto: Elena Marjanović i Ivan Miloš

Samo korekcijom obroka i dodavanjem vitamina kroz hranu ili injekcijama povećali smo koncepciju za 30 odsto. Treba takođe povećati period koji će krave provesti van staje, jer kretanje i sunčevi zraci vrlo povoljno deluju na mikrocirkulaciju koja nije zanemarljivi uzrok steriliteta“, objašnjava Miloš.
 

Ishrani krava se mora pristupiti mnogo ozbiljnije, mora se povećati količina A i E vitamina i obavezno izbalansirati obrok.

Naposletku važna je reproduktivna higijena. Pored toga što se krave moraju držati u higijenski kvalitetnim uslovima, uvek se posle dva neuspela pokušaja osemenjavanja mora posumnjati na blagi ondometrit, te se takva krava mora isprati pre osemenjavanja. Prisutni su i formonalni problemi koji zaslužuju naročito ozbiljnu pažnju i stručni pristup pri lečenju koji moraju da se ostvare uz intenzivnu saradnju sa veterinarima”, naglašava dipl. vet. med. Ivan Miloš.

Sagovornici:
Jovan Grozdić, dipl. inž. Stočarstva
Ivan Miloš, dipl. vet. med.

Foto: Elena Marjanović i Ivan Miloš

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica