Zašto je opasna bolest prejedavanja kod koza (enterotoksemija)

Zašto je opasna bolest prejedavanja kod koza (enterotoksemija)

Prevelike količine konzumirane hrane mogu da izazovu velike zdravstvene probleme kod nekih životinja, a u težim oblicima čak i smrt.

Koze - © Agromedia

Farma sanskih koza: Ova grla mogu da proizvedu i preko 10 litara mleka dnevno

Enterotoksemija koza je toksična reakcija na Clostridijum perfigens tipa C ili D protiv koje su efikasni programi sa antitoksinima i vakcinisanjem sa toksoidima i bakterinima.

Enterotoksemija, takođe je poznata kao toksična indigestija ili bolest prežderavanja, takođe je primećena pri gajenju mlečnih koza. Proliv, depresija, odsustvo koordinacije, digestivni poremećaji, koma i smrt mogu mogu se javiti nakon obimne ishrane, kako jarića tako i odraslih životinja.

Da li ste znali da su koze jednako pametne kao i psi?

Obimna ishrana može nastupiti posle iznenadne promene hrane, kojoj sledi ukusna, lako svarljiva hrana data gladnim kozama, i u uslovima deficitarnosti kalcijuma i acidoze. Najbolji metod za suzbijanje enterotoksemije u koza hranjenih u staji je češće davanje mleka, zrnaste i kabaste hrane u manjim količinama. Velike obroke date jednom dnevno treba izbegavati.

Uvođenje koncentrata i kabastih hraniva u obrok treba da bude postepeno tokom nekoliko dana, naročito kada se povećava sadržaj energije i proteina u obroku. Kada deo obroka predstavlja urea ili drugi izvor neproteinskog azota, uvođenje treba da bude bar tokom tri nedelje.


Akutna indigestija sa buražnom pH vrednošću koji je manji od 4,8 pokazuje mlečno-kiselu acidozu. Ona može uslediti posle visokih nivoa ishrane zrnastom hranom tokom rane laktacije i može dovesti do sekundarnih komplikacija entertotoksemije.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor: Dipl. inž. stočarstva Tajić Bilal

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica