Veštačko osemenjavanje krmača

Veštačko osemenjavanje krmača

Proizvođači u svinjarstvu su sve više zainteresovani za veštačko osemenjivanje krmača. Uslovi za praktikovanje ovakve vrste osemenjivanja su nepovoljni i može se reći da taj vid oplodnje u Srbiji nije dovoljno razvijen, smatra dipl. inženjer Nedeljković Zoran iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe u Smederevu.

Krmača  - © Pixabay

Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo to već rekli, zainteresovani da to rade. Oni najbolje poznaju svoje krmače, stalo im je da se sve operacije kao što su otkrivanje estrusa, nabavka semena, osemenjivanje obave na najbolji mogući način.

Odgajivač naručuje seme od centra za V.O. krmača. Ako je blizu, može sam da ga preuzme. U tom slučaju za njega su doze jeftinije. Može da traži da mu se doze donesu kući. Ako ne želi da sam osemenjuje svoje krmače, može da traži kvalifikovaniju osobu.

Za uspeh osemenjivanja je bitno da se svaka operacija od početka do kraja, na odgovarajući, najbolji način obavi.
Ako se sve operacije pravilno urade, tada su rezultati veštačkog osemenjivanja krmača isti kao kod prirodnog parenja.

Krmača sa prasićima - © Pixabay


U proizvodnji svinja se sve više koristi veštačko osemenjivanje. Razlozi povećanog korišćenja veštačkog osemenjivanja krmača su pre svega u sledećim prednostima:

  • ekonomskim
  • organizacionim
  • zdravstvenim.

Ekonomski razlozi

Za isti broj krmača potrebno manje nerastova, potreban je manji prostor, manje rada oko nege i ishrane nearstova, ušteda u hrani i potrošnji vode. Najveća ekonomična korist od korišćenja veštačkog osemenjivanja krmača je u tome što se koriste najkvalitetniji, najčešće ispitani i u testu najbolji priplodnjaci, koji daju prasad, tovljenike, buduća grla za priplod, značajno veće produktivnosti, bržeg rasta, veće plodnosti, sa više mesa, i sa boljom cenom proizvoda, što na kraju donosi veći profit.


Organizacioni razlozi

U situaciji kada se u svinjarstvu koristi veštačko osemenjivanje, nameće se potreba za boljom organizacijom. Postojanje centra za veštačku oplodnju zahteva da se odgajivači bolje i efikasnije organizuju, kako bi na najbolji način pravilno koristili nerastove centra. Korišćenjem V.O. ostvaruju se bolji proizvodni rezultati, dobija se više i kvalitetnijih proizvoda koje treba komercijalizovati, za šta je potrebno više znanja i odgovarajuća organizacija.

Prasići - © Pixabay


Najbolje je ako je centar V.O. vlasništvo udruženih odgajivača koji se tako udruženi dogovaraju, organizuju, kako bi svako od korisnika imao što više ekonomske koristi. Ako se odgajivači dogovore kada će ko da zaluči svoje krmače kako bi se organizovano, za tačno dogovoreno vreme, pripremilo seme nerastova, a po želji i zahtevima proizvođača. Kod nas za sad ovakvi centri u vlasništvu udruženja ne postoje ali se nadamo da će sa jačanjem udruženja doći i do formiranja ovakvih centara.

Zdravstveni razlozi

Zdravstveni razlozi su najbitniji. Normalno je da se u centru za V.O. drže samo zdravi, kontrolisani nerastovi. Dakle, pridržavanjem ovog pravila nije moguće među populacijom svinja korisnika ovakvog načina pripusta, širiti zarazna oboljenja, za razliku od prirodnog parenja, kojim se upravo i najviše prenose zarazne bolesti.
Uvođenjem veštačkog osemenjivanja krmača, eliminisali bismo preterivanje priplodnika iz dvorišta u dvorište, kao i odvođenje krmača na pripust kod nerastova u komšiluku, čime bismo značajno ograničili širenje zaraznih bolesti u našem svinjarstvu, smatra Nedeljković Zoran iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe u Smederevu.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. stočarstva Nedeljković Zoran PSSS Smederevo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica