Unošenje kvasca u ishranu sprečava pojavu toplotnog stresa kod svinja

Unošenje kvasca u ishranu sprečava pojavu toplotnog stresa kod svinja

Toplotni stres kod svinja koji često za posledicu ima smanjeno ili potpuno izostajanje unošenja hrane problem je sa kojim se sreću mnogi stočari. Međutim, najnovije istraživanje pokazuje da ukoliko svinje unose dovoljnu količinu probiotika preko kvasca, to bi moglo da poboljša njihovo varenje i da im pomogne da prežive visoke temperature.

 

Unošenje kvasca u ishranu smanjuje toplotni stres kod svinja - © Pixabay

Svinje su životinje koje su izuzetno osetljive na visoke temperature. Na temperaturama od preko 25°C, krmače već pokazuju prve znake toplotnog stresa. Njihovo ponašanje i navike u ishrani se menjaju kako bi se što lakše adaptirale na visoke temperature. O tome govori podatak da je 2003. godine toplotni stres izazivao ekonomske gubitke u svinjskoj industrije u vrednosti od 299 miliona dolara godišnje samo u SAD-u.

Posledice toplotnog stresa na zdravlje svinja nisu zanemarljivi. Sa pojavom toplotnog stresa dokazano je da se nivo endotoksina povećava što kasnije može da uzrokuje šok. Povećan nivo ovog lipopolisaharida dovodi da slabljenja imuniteta i funkcije creva, što može dovesti do prenosa patogena iz lumena creva u krvotok.

Studija koja je sprovedena na Francuskom nacionalnom institutu za poljoprivredu imala je za cilj da pokaže da je unošenje probiotika kroz kvasac dobar način da se poboljša varenje kod krmača tokom visokih temperatura.

Unošenje kvasca u ishranu smanjuje toplotni stres kod svinja - © Pixabay

Rezultati ovog istraživanja ukazali su na to da je živi kvasac pozitivno uticao i kod svinja koje su bile u termo-neutralnoj sredini i kod onih koje su bile podvrgnute uslovima toplotnog stresa. Međutim, dokazano je da unošenje kvasca kod onih svinja koje su bile podvrgnute toplotnom stresu bilo efikasnije.

Ovim istraživanjem dokazano je da unošenje kvasca poboljšava navike u ishrani svinja i utiče pozitivno na korišćenje zadržavanje i upotrebu energije u organizmu. Naime tokom ove probiotske dijete visoka temepratura nije imala nikakav uticaj na dnevnu ishranu svinja. Naprotiv, sve svinje su pokazivale znatno bolji apetit i imale su veći broj obroka tokom dana u odnosu na onaj period kada nisu bile podvrgnute ovakvoj dijeti.


Takođe, svinje su u uslovima toplotnog stresa trošila veliku količinu energije kako bi se prilagodile visokim temepraturama. Unošenjem kvasca u ishranu ta količina energije se znatno smanjuje.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica