Svet poljoprivrede Prodavnica

Tov junadi: Čak 80 odsto troškova odlazi na ishranu

Ukoliko se odlučite za tov junadi, odmah na početku morate znati koju ćete tačno rasu nabaviti. Daćemo vam savete kako da organizujete tov junadi na primerima junica simentalske rase, koje karakteriše visoka proizvodnja mleka i mesa, te crnog holštajna i crvenog holštajna.

Tov junadi - © Pixabay 

Tov bi trebalo da bude organizovan u objektu podeljenom na boksove. Dimenzije svakog boksa u objektu bi trebalo da budu 6,5 m x 5 metara. U svaki boks ubacite pojilice i betonska korita, koja se koriste za napajanje pri izuzetno hladnim zimskim uslovima. Između boksova napravite hranidbeni hodnik 2,2 metara širine i jasle širine 0,6 metara. Rešetkastim podom treba regulisati skupljanje osoke, koja se pumpom treba prebaciti u bazen, napravljen za te namene.

Ishrana junadi

Tov junadi izvodi se na mladim životinjama u porastu. Tako se dobija velika količina mesa odličnog kvaliteta i zato je ovo najzastupljeniji vid proizvodnje goveđeg mesa. Goveče intenzivno prirasta do uzrasta od 8-9 mjeseci. Pored rasnih predispozicija za tov, uslova držanja, uzrasta i podmlatka, ishrana je jedan od najznačajnijih uslova za uspešan tov.

Higijena muznih krava: Izvor kontaminacije mleka nekada je i sam muzač

Ishrana čini 70 do 80 odsto troškova tova junadi, pri tome cilj je da se uz minimalan utrošak hrane dobije maksimalan dnevni prirast i da tov traje što kraće. Pored toga, za ostvarivanje ovog cilja bitna je težina i uzrast grla prilikom stavljanja u tov kao i težina i uzrast grla na kraju tova.

Tov junadi - © Biljana Nenković/Agromedia

U ishranu junadi, pored adekvatnih normativa u potrebama grla u hranjivim materijama, potrebno je obezbediti dovoljnu količinu kvalitetne koncetrovane i kabaste stočne hrane.

U prvoj fazi tova, kada grla imaju telesnu masu do 250 kilograma, u obroku treba da bude 14-16 odsto svarljivih proteina. Kada je telesna masa između 250-350 kilograma potrebe su 14 odsto, a kada je preko 350 kilograma one iznose 10 do 12 odsto svarljivih proteina.

Ovi simptomi su siguran znak da je vaša krava bolesna

Tov započinje telesnom masom grla od 200 kilograma, a završava sa 450 do 550 kilograma. Ishrana koncetratom je po volji, a količina silaže koje se daju su male. Ovim načinom ishrane se skraćuje vreme tova, a dodavanjem (određenih količina silaže) smanjuju se troškovi tova. Prosečni dnevni prirasti kreću se od 1100 do 1200 grama.

Autor: Anđelka Vulović, dipl. ing. poljoprivrede

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Komentari