Temperatura bitan faktor za odgoj prasadi

Temperatura bitan faktor za odgoj prasadi

Gubitak prasadi nakon prašenja često je posledica biološkog stanja organizma ovih životinja.

Prasad - © Pixabay

Prilikom rođenja-dolaska prasadi u novu sredinu treba stvoriti takav ambijent kako bi se ona što bezbolnije prilagodila novim uslovima, što znači da ti uslovi moraju biti što je moguće približniji prethodnim.

Visoki gubici prasadi u periodu neposredno posle rođenja, u nedekvatnim uslovima držanja i ishrane, posledica su biološkog stanja organizma mladih prasadi. Prasad dolaze na svet sa veoma malim rezervama energije i gvožđa kao i imunoglobulina, a sposobnosti za adaptaciju na novu okolinu su male zbog nerazvijenog mehanizma za regulaciju temperature.

Prasad tek posle tri nedelje života su sposobna da telesnu temperaturu održavaju konstantnom. Ako temperatura u prasilištu ne odgovara, već nakon pola sata po rođenju prasad dobija temperaturni stres.

Optimalna temperatura u prasilištu se kreće od 35 – 37˚c, zagrevanje prasilišta (kada je to potrebno) vrši se pomoću kvarcnih ili plinskih visećih grejalica ili kaloriferima. Neophodno je korišćenje infra-red sijalica koje emituju ultra-ljubičasto zračenje, koje vrši pretvaranje provitamina D2 u vitamin.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe PSSS Leskovac
Autor: Savetodavac za stočarstvo mr Dejan Ranđelović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica