Svaka krava treba da ima svoj pribor za negu kože

Svaka krava treba da ima svoj pribor za negu kože

Koža i dlaka svih vrsta životinja pokriva njihovo telo i zato se na njima često ispoljavaju i lako zapažaju promene u njihovom zdravstvenom stanju.

Ilustracija: Timarenje krava- © Pixabay 

Koža zajedno sa dlakom štiti organizam od štetnih uticaja (hladnoće, vetra, kiše, i dr.). Kroz kožu se izlučuju iz organizma razni proizvodi pri izmeni materija kao što su znoj i loj. Ove izlučene materije mešaju se sa prašinom i prljavštinom i pod uticajen vlage i toplotese raspadaju. Produkti raspadanja raznih jedinjenja zatvaraju sitne pore, čime se smanjuje disanje kože što dovodi do pojave crvenila i svraba. Prljava koža i dlaka životinje, kao i zatvorene pore su pogodno tlo za razvoj raznih mikroorganizama koji oštećuju.

Zajedno sa prljavštinom na kožu krave dospevaju i razni mikroorganizmi, koji izazivaju promene i oštećenja na koži i lako prodru u krv i izazovu oboljenje. Prljava koža je pogoduje razvoju vaši, krpelja i drugih parazita koji uznemiravaju krave. Svaka promena sa negativnom reakcijom kod govrada, naročito kod krava muzara negativno utiče na proizvodnost, a samim tim i na količinu pomuženog mleka. Stanje kože je podložno uticaju ishrane i načinu držanja, ali zavisi i od opšteg zdravstvenog stanja životinja. Ako je koža meka i pokretljiva, ako se lako nabira, što se naročito zapaža iza poslednjeg rebra, onda je to znak da je životinja zdrava. Suva i gruba koža ukazuje na poremećeno zdravstveno stanje životinje.

Izgled dlake lako odaje zdravstveni status krava, naročito po dlakama oko očiju, ušiju, njuške i oko papaka. Kod zdravih grla dlaka je gusta, sjajna i glatka. Prvi znak bolesti životinje je nakostrešena dlaka bez sjaja. Kod goveda na paši koža ogrubi od vetra, sunca i kiše, a dlaka postane gušća, duža i manje sjajna. Grla tada izgledaju kao da su slabije negovana od onih koja su u staji i koja su dobro nahranjena pa im je dlaka kratka i sjajna. Zdravstveno stanje i otpornost grla na paši su mnogo bolji od onih koji su stalno u zatvorenoj staji. Za održavanje dobrog zdravlja krava, pre svega onih koje se pretežno drže u staji, potrebno je redovno negovati kožu, čistiti i timariti, čime se omogućava njena funkcija, što se pozitivno održava na proizvodnju mleka.

Redovnim timarenjem krava uklanja se prljavština sa kože, ubrzava cirkulacija krvi a time i proizvodnja mleka. Za dobru negu kože, koja podrazumeva čišćenje i timarenje, potreban je pribor u koji spadaju četke, češagija, komad čoje i čista krpa. Uprljani delovi čiste se komadom sukna, a zatim se životinja četka prvo uz pa niz dlaku. Za pranje slepljene dlake dobro je imati pri ruci sapun i rastvor kreolina. Četka služi za skidanje prašine sa kože. U tu svrhu se ne smo koristiti češagija jer ona čupa dlaku i oštećuje kožu.

Osnovna funkcija češagije je skidanje prljavštine sa četke. Čista krpa služi za brisanje sluzi koja oblaže oko i koja se iz njega neprestalno luči. Poželjno je da svaka krava ima svoj pribor, ili da se sa istim neguje što manji broj grla. Pribor za čišćenje i negu kože treba da bude smešten u poseban ormanić u staji, stim da ga treba povremeno dezinfikovati. Na farmama sa intenzivnom govedarskom proizvodnjom sve više se sreću električne četke koje istovremeno čiste i masiraju kožu krava, a samim tim poboljšavaju i prokrvljenost kože i cirkulaciju što znatno utiče na povećanje produktivnosti mleka.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  
Autor: mr Violeta Petrović-Luković


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica