Stočari, ovo morate znati: Evo kako se odvija polni ciklus krava i junica

Stočari, ovo morate znati: Evo kako se odvija polni ciklus krava i junica

Ženska jedinka rađa se sa potpunim ali nezrelim polnim traktom. U nekoliko meseci polni trakt se postepeno formira, ali još uvek nema fiziološku funkciju. Sa povećanjem telesne mase, iz kore velikog mozga počinju slabi a kasnije jaki nadražaji, koji prekidaju fazu mirovanja polnih organa. Tako počinje lučenje polnih hormona i funkcije polnih organa i ovaj period naziva se pubertet.

Polni nagon kod krava - © Foto: Igor Prka

 

U pubertetu postaju ciklične polne funkcije, na jajnicima se prvi put stvaraju folikuli sa folikularnom tečnošću i jajnom ćelijom koja je sposobna za oplodnju. Po prskanju folikula, stvara se žuto telo, materica se povećava, a sluzokoža materice podleže strukturnim promenama. Ove promene se javljaju u ravnomernom vremenskom intervalu od 18 do 23 dana.

Šta bi sve trebalo da ima jedan dobar priplodni bik

Početak cikličnih tokova označava se kao polna zrelost. Kod ženskih goveda polna zrelost se javlja između 4. i 6. meseca, mada se u velikom broju slučajeva javlja između 7. i 9. meseca.

 

Polno zrela junica - © Foto: Igor Prka


Opšte je prihvaćeno da priplodna zrelost pre zavisi od telesne težine nego od starosti jedinke, odnosno da grlo kod osemenjavanja ima oko 55% mase odrasle krave!

Tabela 1. Osemenjavanje ili pripust, i starost pri porođaju različitih rasa goveda

Rasa


Pripust ili osemenjavanje

(meseci)


Starost pri teljenju

(meseci)

Holštajn (crno-beli)

18-19

27-28

Holštajn (crveni)

18-21

27-30

Simentalac

19-21

29-31

Nakon što junica dostigne pubertet, ona će imati estrusni ciklus u proseku svake tri nedelje, odnosno 18 do 23 dana. U estrusnom ciklusu krava i junica postoje 4 faze:

Faza 1. Proestrus – ulazak u estrus

Ova faza traje jedan do dva dana, a karakteriše se rastom i razvićem folikula na jajnicima koji proizvode male količine muških polnih hormona (testosterona), što izaziva da krava odnosno junica poprima muške odlike seksualnog ponašanja. Krava pokušava da zaskoči druge krave, ali neće stajati kada neka druga krava pokuša da naskoči na nju. Ona postaje nemirna, agresivna i može da maše glavom, da riče, i tada dolazi do pojave prozračne sluzi koja se cedi iz vulve.

Krava pokušava da zaskoči druge krave ali neće stajati kada neka druga krava pokuša da naskoči na nju!  

  

Faza 2. Estrus

Sazrevanjem tzv. dominantnog folikula na jajnicima stvaraju se i relativne količine estrogena, koji proizvode ćelije koje oblažu folikule. Estrogeni su odgovorni za polno ponašanje životinje, dovodeći do toga da krava odnosno junica stoji mirno kada na nju naskače neka druga životinja. Krava ili junica često riče, pokazuje nervozno ponašanje, pokušava i sama da naskače na druge krave i što je najvažnije – sama stoji kada na nju naskoče druge krave. Obično se može videti bistra staklasta sluz iz sada već otečene vulve

Sluz kod krava - © Foto: Igor Prka

Faza 3. Ovulacija – oslobađanje jajne ćelije

Ovulacija je prskanje folikula i oslobađanje jajne ćelije, koje se dešava približno 24-30 sati nakon estrusa. Krave odnosno junice treba osemeniti 12-30 časova nakon nastupanja pravog estrusa. Po prskanju zida folikula, folikularna tečnost u kojoj se nalazi jajna ćelija polako curi kap po kap iz folikularnog zida.

Oplodnja jajne ćelije - © Foto: Igor Prka

Folikularna tečnost i jajna ćelija sprovode se dalje do jajovoda. Tamo ih već, ukoliko je plotkinja osemenjena ili pipuštana, čeka veliki broj spermatozoida. U ovom gornjem delu jajovoda mnoštvo spermatozoida okružuje jajnu ćeliju i pričvršćuje se na spoljnu stranu membrane.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

Samo jedan spermatozoid je u stanju da probije spoljašnji zid jajne ćelije i spoji se sa ćelijskim jedrom jajne ćelije!
Na ovaj način završen je proces oplodnje.

Posteralna krvarenja kod krava - © Foto: Igor Prka
 

Faza 4. Postestralna krvarenja

Iz vulve krava i junica može se pojaviti krv nekoliko časova nakon što je prošao pravi estrus ili polni žar. Obično 85% estrusa kod junica i 50% estrusa kod krava se završavaju pojavom krvi iz vulve.

Pojava krvi posle polnog žara je normalna fiziološka pojava, a od vremena njenog pojavljivanja može se pretpostaviti da li je osemenjavanje bilo uspešno ili ne!

Postestralna krvarenja su klinički znak da je osemenjavanje ili pripust prekasno izvršeno i da je plotkinju trebalo osemeniti 12-24 sati ranije. Pojava krvi ne mora da znači da je došlo do ovulacije i ona ne označava da krava ili junica koje je osemenjena neće ostati steona. Pojava krvi jednostavno znači da je životinja prošla kroz estrusni ciklus.

Autor: Igor Prka, spec. dr vet.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica