Saznajte: Kako sprečiti nadimanje sira?

Saznajte: Kako sprečiti nadimanje sira?

Za proizvodnju sira jako je važno kvalitetno mleko bez bakterija. Ako želite da proizvodite kvalitetan sir, saznajte kako da na adekvatan način sterilišete mleko i kako da prepoznate nadimanje sira.
Buđavi sir - © Pixabay

Mleko i mlečni proizvodi su idealna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikroorganizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga čine neupotrebljivim za svakodnevnu upotrebu.

Kod nas najrasprostranjenija mana sira je nadimanje, koje se uglavnom javlja na prelazu između štalske i pašnjačke ishrane, kao i leti kada su prisutne visoke temperature vazduha. Nadimanje sira je praćeno pojavom nečiste i neprijatne arome, što sve zajedno može smanjiti kvalitet sira do te mere da on postaje neupotrebljiv za potrošnju.

Nadimanje sira

Kasno nadimanje sira je jedna od češćih greška, koja nastaje u toku zrenja sira. Uzročnici su sporogene bakterije koje izazivaju velike rupe u sredini sira.

Rano nadimanje nastaje usled proizvodnje gasa od strane coli – aerogenes bakterija, a u pojedinim ređim uslovima, uzročnici mogu biti i kvasci. Javlja se nekoliko dana po proizvodnji sira, a neretko kada je jača kontaminacija mleka ovim bakterijama i pri samom presovanju.

Čisti sudovi - © Pixabay

Bakterije u mleko dospevaju kao posledica nedovoljne higijene mlečnih životinja, kao što je neodgovarajuća higijena pri muži, transportu, preradi mleka kao i pri uskladištenju mleka i mlečnih proizvoda.

Sporedni uslovi za nadimanje sira mogu biti:

  • temperatura podsirivanja;
  • spora fermentacija;
  • slabo presovanje;
  • neblagovremeno i nepropisno hlađenje mleka;
  • kvalitet sirila.

Ovakav sir se lako prepoznaje, jer na preseku ima manji ili veći broj malih do srednje velikih rupica (sunđerasta tekstura), pukotina, zareza i lošeg je ukusa i mirisa. Ova mana se može uočiti i dodirom. Kod mekih sireva pritiskom na sir imamo utisak da pritiskamo sunđer, kod polutvrdih sireva lupanjem na površini sira dobijamo jasan duboki zvuk koji je jači ukoliko je nadimanje veće.


dozrevanje sira

Coli – aerogenes bakterije su svuda rasprostranjene u prirodi i neminovno dospevaju u mleko u toku njegove proizvodnje i prerade. Osnovni zadatak proizvođača je da spreči njihov dolazak u mleko što je moguće više i da onemogući razvoj onim koje su već dospele u mleko.

Sprečavanje pojave bakterija

Osnovne mere su:


  • Poboljšanje higijenskih uslova u štali i muzilištu;
  • Propisno pranje i dezinfekcija sudova i opreme za mleko;
  • Pranje vršiti u fazama: predpranje temperatura vode 30 C, pranje sa deterdžentima i sredstvima za dezinfekciju pri čemu je temperatura vode 40-45 C;
  • Ispiranje hladnom vodom (sudove i opremu ne brisati krpom već ih okrenuti da se iscede).

Hlađenje mleka ukoliko mleko prerađujemo. 12 sati nakon prijema mleko hladimo na 2-50 C.

Pasterizacija predstavlja najbolji vid borbe ukoliko za nju postoje mogućnosti (zagrevanje i brzo hlađenje na temperature podsirivanja). Pasterizacija se vrši na temperaturi 60-65 C, 20 minuta, a više je primenjivana pasterizacija na temperaturi 70-75 C 15-30 sekundi (temperatura pasterizacije ne sme biti veća od 75 C).


Sir

Za adekvatnu proizvodnju sira treba koristiti čiste kulture, pravilno izgraditi podrum sa odgovarajućom temperaturom za dozrevanje sira.

U nekim zemljama je dozvoljena ograničena upotreba nitrata i nitrita kao sredstva protiv nadimanja sira, zbog njihovog nepovoljnog delovanja na ljudski organizam (migrena) u Srbiji nisu dozvoljena. Korišćenje svih ovih mera predstavlja najsigurniji vid borbe protiv ranog nadimanja sira.

Autor: Dipl. inž. poljoprivrede Zavirović Srđan, PSSS Vranje

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica