Saveti za dobijanje higijenski ispravnog mleka

Saveti za dobijanje higijenski ispravnog mleka

Kako bi dobili potpuno higijenski ispravno mleko treba pre svega voditi računa o higijeni staje, grla i muzača, a detaljne savete možete pronaći u daljem tekstu.

Muža krava - © Pixabay

Obavezno sat pre muže staju treba očistiti i provetriti. Nikako pre muže u staju ne traba unositi hranu i prostirku da se ne bi dizala prašina.

Krave redovno treba timariti kako bi bile čiste posebno vime i butovi. Osoba koja muze mora da je zdrava. Pre muže krava preporučuje se da muzač dobro opere ruke ili da koristi rukavice, poveže kosu i koristi zaštitnu kecelju od plastike koja se dobro održava.

Celo vime prati toplom vodom samo u slučaju velike zaprljanosti, jer se sa vodom prenose bakterije od balege i sluzi. Vrh vimena natopiti dezinfekcionim sredstvom i ostaviti 15 do 20 sekundi da deluje, a zatim izbrisati vime sa suvim papirnim ubrusom. Izmusti ručno 3 do 4 mlaza mleka u poseban sud i pogledati ima li tragova mastitisa u njoj. Nikako mleko ne izmuzavati na pod i prostirku.

Pažljivo postaviti muzni aparat na vime krave, podesiti 12 do 15 sekundi za stimulaciju i 5 minuta za mužu. Izmuzavanje nije potrebno osim u slučaju da krava ima mastitis. Isključiti vakum pre uklanjanja aparata za mužu kako ne bi usisavao prašinu. Treba redovno prati i dezinfikovati aparat za mužu.

Pomuženo mleko treba odmah izneti iz staje, procediti kroz cedilo koje posle svake upotrebe treba otkuvati. Pomuženo mleko treba najkasnije sat vremena od muže ohladiti na 8ºC i čuvati na 4ºC najduže 36 sati do prerade jer tada bakterije počinju da se razmnožavaju i na toj temperaturi. Najbolji način za čuvanje mleka je u laktofrizima prema količini pomuženog mleka. Mleko od krava koje se leče antibioticima ne sme se predavati u otkup niti ga koristiti za upotrebu u domaćinstvu.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 


Autor: Dipl. inž. Dragan Gunjak

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica