Prostirka od piljevine za veću PRODUKTIVNOST mlečnih krava

Prostirka od piljevine za veću PRODUKTIVNOST mlečnih krava

Na farmama u Holandiji kao prostirka kravama koristi se piljevina, što se pokazalo u praksi kao produktivno rešenje koje bi, u nekoj izmenjenoj varijatni prilagođenoj našim uslovima, moglo da se primeni i na našim farmama.

Prostirka od piljevine: Rešenje koje donosi duplu korist farmama mlečnih krava - © Agromedia

Na jednoj porodičnoj farmi sa 190 mlečnih krava u blizini Holtena na istoku Holandije krave tokom cele godine borave u zatvorenom prostoru. Na farmi koja se prostire na 100 hektara, 70h je pod travom dok je na ostatku zasejan kukuruz.

Tri robotske jedinice muzu krave u proseku 3 puta dnevno, sa prosečnim prinosom mleka po grlu od 11.000 kg za 305 dana, a mleko u proseku sadrži 3.65% proteina i 4.55% masti. Pre 4 godine instaliran je automatski sistem za hranjenje krava i formulisaa mešavinu za ishranu od travne silaže, kukuruza, koncentrata i vode, sa 40% suve materije.

Prostirka od piljevine: Rešenje koje donosi duplu korist farmama mlečnih krava - © Agromedia

Kao što možete zamisliti, stado ove veličine koje se sve vreme čuva u zatvorenom prostoru proizvodi mnogo stajskoj đubriva.  Svo đubrivo se razdvaja na dva dela: čvrsto i tečno, za kojima postoji velika potražnja poljoprivrednih gazdinstava i farmi.

Da bi dobio kompostni materijal on umesto slame kravama prostire piljevinu. Prostirka od piljevine je debljine 70 cm. Prema rečima farmera ukupni troškovi su mu isti kao i kod klasičnih prostirki.

„Površina „odmorišta“ iznosi oko 15 kvadratnih metara po kravi. Prostirka je debljine 70 cm, a postrojenje usisava vlagu kroz male otvore koji se nalaze na svakom kvadratnom metru“, kaže farmer.

Prostirka od piljevine se rotira jednom dnevno, a oko 60 krava u bilo kom trenutku se nalazi u ovom odmorištu. Celokupnu prostirku menjaju jednom godišnje, a svake 2 nedelje osvežavaju prostirku sa novim slojem piljevine.


Od piljevine i kravlje balege napravi se odlično suvo đubrivo koje ovaj farmer dalje prodaje. Osim što ga prodaje on ga i koristi u proleće na svojim poljima kukuruza i veoma je zadovoljan sa njim.

Izvor: Dairy Global

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica