Proizvodnja organskog mleka najveća u Nemačkoj

Proizvodnja organskog mleka najveća u Nemačkoj

Organska proizvodnja mleka na globalnom nivou značajno je porasla u poslednjih nekoliko godina. Vodeću poziciju u Evropi, kada je u pitanju organsko mlekarstvo, drži Nemačka.

 

Najviše organskih krava u Nemačkoj - ©Pixabay

 

Najveća organska farma mlečnih krava u regionu nalazi se u našoj zemlji, u Čurugu, nedaleko od Novog Sada. U Evropi uzgoj krava na organskim farmama postaje sve značajniji iz godine u godinu.

Statistički podaci Eurostata iz 2017. godine pokazuju da se broj organskih krava u Evropi povećao na više od 900 hiljada grla. Proizvodnja organskog mleka u Evropi je oko 4 milijarde litara, što je otprilike 1,5% ukupne kolilčine mleka koje se proizvede u Evropi. Tačan broj i obim organskog mlekarstva u Evropi se ipak ne može utvrditi, jer nedostaju podaci za neke zemlje, a u nekim statistikama se koriste samo procene.

Istraživali smo: Kako stado od 900 koza živi po zakonima organske proizvodnje

Vodeća zemlja u proizvodnji organskog mleka u Evropi definitivno je Nemačka. Nakon nje, na ovoj listi se nalaze Francuska, Austrija i Danska, a iza njih Velika Britanija, Švedska i Italija.

Nemačka ima najviše organskih krava, i to uglavnom u južnom delu zemlje. Samo u toku 2017. godine, populacija organskih krava u Nemačkoj povećala se na preko 200 hiljada grla. Shodno tome, povećala se i proizvodnja organskog mleka, i to sa 144.000 tona, na preko 900 hiljada tona. U ovu statistiku pored kravljeg ulaze i organsko ovčije i kozje mleko.


Prema podacima Eurostata, jedina zemlja u kojoj je zabeležen drugačiji trend jeste Velika Britanija. U ovoj zemlji broj organskih krava opada, a samim ti i količine proizvedenog organskog mleka. Ovo se dešava prvenstveno zbog zatvaranja francuskog tržišta, za koje je u Velikoj Britaniji proizvođena velika količina mleka, između ostalog i organskog.

Organska proizvodnja mleka na globalnom nivou značajno je porasla u poslednjih nekoliko godina. Vodeću poziciju u Evropi, kada je u pitanju organsko mlekarstvo, drži Nemačka.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica