Preventivne mere za sprečavanje mastitisa

Preventivne mere za sprečavanje mastitisa

Mastitis izaziva velike ekonomske gubitke uzgajivačima krava jer dolazi do dobijanja neupotrebljivog mleka i neophodnosti isključivanja bolesnih krava i njihovog lečenja. Upalu vimena uglavnom izazivaju bakterije, najčešće one iz grupa streptokoka i stafilokoka. Osim njih, na pojavu mastitisa mogu uticati i higijena objekta i opreme, kao i neadekvatna ishrana krava.

Krava © Pixabay

Kako se ispoljava?

Važno je naglasiti da postoji klinički i subklinički mastitis.

Klinički mastitis je onaj koji je vidljiv i koji se samim tim lakše može dijagnostikovati. Manifestuje se promenama na vimenu i mleku pa se odmah može početi sa njegovim lečenjem čim se uoči. Promene na vimenu podrazumevaju promenu veličine vimena, odnosno smanjeno ili otečeno vime kao i promenu boje kože na upaljenom delu koja postoje plavo – crvena.

Kada je mleko u pitanju u slučaju mastitisa, takođe može doći do promene boje i pojave grudvica. Sekret iz vimena biva drugačiji, moguća je i pojava krvi.

Subklinički je onaj koji izaziva veće probleme jer ne pokazuje simptome kao klinički mastitis. Subklinički je hronički mastitis koje traje dug vremenski period i izaziva postepen gubitak mleka, a može doći i do gubitka vimena u potpunosti.

Preventivne mere

Najpodesnije vreme za pojavu mastitisa je početak zasušenja i laktacije.

Preventivne mere podrazumevaju pre svega redovnu i temeljnu dezinfekciju vimena, objekta, opreme i same osobe koja obavlja mužu, kontrolu mleka i praćenje promena na kravama.

Kod muže je važno obratiti pažnju na redosled krava koje se muzu. Uvek se prvo muzu krave koje su mlađe i zdravog vimena, a potom one sa lošijim zdravstvenim stanjem, dok se tek na kraju prelazi na krave čije mleko nije upotrebljivo u ishrani. Takođe, mužu bolesnih krava je potrebno obaviti drugim aparatima, ne istim.


Vime krave treba temeljno oprati toplom vodom sa malom količinom dezinficijensa, a nakon toga obrisati krpom koja mora biti čista. Važno je i da ruke osobe koja obavlja mužu budu dezinfikovane, a čišćenje vimena potrebno je uraditi i nakon same muže.

Vime se ne čisti svim krava odjednom već samo onoj kravi koja je u redu za mužu.


Izrazito je važno da i aparat za mužu bude čist i opran i spolja i iznutra, a nakon pranja ga je potrebno dobro osušiti i skloniti iz štale. Aparat mora biti čist za svaku mužu.

Važno je obavljati redovnu proveru ispravnosti istog, kao i pravilno ga upotrebljavati. Pre muže neophodno je proveriti sam vakuum a tokom muže je potrebno držati ispravan položaj. Kada se primeti da mleko više ne teče, sačeka se malo a zatim se čašice skidaju u isto vreme, neophodno je izbeći slepu mužu.


Krave © Agromedia

Kao što je već pomenuto, u slučaju kliničkog mastitisa vidljive su promene na mleku. Ukoliko se uoče navedene promene mleko se baca na udaljenost van objekta kako ne bi došlo u kontakt sa kravama. Takođe, krave sa mastitisom je neophodno odmah izdvojiti. Redovna kontrola mleka se obavlja u posudi sa crnim dnom.

Kada je o dezinfekciji samog prostora reč, neophodno je obratiti pažnju i na čišćenje objekta i njegovu redovnu ventilaciju kako bi se osigurala potrebna temperatura vazduha. Važno je da se prostirka menja svaki dan i osigura dovoljno prostora za svaku. Potrebno je obratiti pažnju da ishrana krava bude uravnotežena i da ne budu izložene stresu. Ne sme se  propustiti upotreba mastitis testa.

Navedene preventivne mere mogu sprečiti velike ekonomske gubitke koje uzrokuje mastitis te je važno kontinuirano ih primenjivati.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica