Poslovanje na maloj farmi u skladu sa propisima: bauk ili realna noćna mora?

Poslovanje na maloj farmi u skladu sa propisima: bauk ili realna noćna mora?

Bez obzira da li se počinje ili već na poljoprivrednom gazdinstvu postoji proizvodnja, pravila i propisi kojima je ona regulisana često izgledaju kao komplikovana i nepremostiva prepreka. Ovo je jedan od razloga što mnogi proizvođači tradicionalnih proizvoda ostaju u sivoj zoni, bez mogućnosti izlaska na tržište, sticanja novih kupaca i značajnog proširenja asortimana, kao i rasta proizvodnje i prometa.

Mala farma - © Agromedia 

Prilagođavanje propisima može isprva biti izazovan i ne tako lak poduhvat, ali će se svako složiti da je to strateško promišljanje svog posla na duge staze. Ovakav pristup može da obezbedi dugotrajno prisustvo na tržištu, poverenje države i kupaca, bez obzira na to koliko je proizvodnja mala.

Jer, koliko se država smatrala strogom, a proizvođači sami sebe dovoljnom kontrolom, na kraju se sve svodi na kontrolu koju vrše kupci, koliko znaju da se vodi računa o njihovom potrebama i zdravlju. To je pitanje obzira i odgovornog poslovanja, ugleda i mesta na tržištu koje proizvođač gradi i održava.

Poslovanje na maloj farmi predstavlja tradicionalni model kojem se, ukoliko posluje u skladu sa propisima, daje mogućnost da opstane i u savremenom dobu. Istovremeno, ovo je siguran put do potrošača, blizak i direktan, bezbedan i bez posrednika. Ulaženje u legalne tokove košta manje nego ranije, dostupne su mere podrške, a zahtevi su prilagođeni potrebama malog obima poslovanja i tradicionalnoj proizvodnji hrane. Proizvođačima malih količina hrane i tradicionalnih proizvoda dostupne su takozvane fleksibilnosti u propisima o higijeni hrane, a odskora se na jednom mestu mogu naći sve informacije za otpočinjanje i funkcionisanje ove proizvodnje u skladu sa propisima.

Mala farma - © Agromedia

Veb-sajt Mala farma je mesto gde se proizvođači mogu upoznati sa celokupnim paketom informacija potrebnih da njihova mala farma, koristeći sve propisane olakšice, postane i bude legalna i funkcionalna u proizvodnji i na tržištu. Na ovom mestu se mogu pronaći informacije od toga kako započeti realizaciju ideje o maloj proizvodnji, koliki su troškovi po kvadratnom metru objekta, pa do toga kako upakovati i na tržište plasirati svoj proizvod. Šta je proizvođaču potrebno ‘’od papira’’ takođe se ovde može saznati, a tu su i svi dokumenti koji se tiču delatnosti malih proizvođača, koji se odavde mogu ’’skinuti’’.

Naravno, veliki deo ovog digitalnog vodiča za male farmere posvećen je higijeni i bezbednosti hrane, kao onome sa čime nikada ne sme biti kompromisa. A to će svaki ozbiljan proizvođač potvrditi. Na malafarma.rs trenutno možete naći set informacija u vezi sa proizvodnjom mesa, uskoro i mleka, a i segmenti koji se tiču svežih proizvoda, proizvodnje zimnice i agroturizma su u pripremi.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica