DOSADNE I VEOMA OPASNE: Muve – veliki izvor zaraze kod svinja

DOSADNE I VEOMA OPASNE: Muve – veliki izvor zaraze kod svinja

Kako da zaštite farmu svinja od muva - © Pixabay

Muve mogu da budu ogroman problem, koji utiče na spoljne i unutrašnje jedinice za držanje svinja. Ne samo da predstavljaju smetnju koja može da dovede do smanjenja unosa hrane, već istovremeno mogu da prenesu i niz bolesti.

Naime, prostor za držanje svinja pruža idealne uslove za razvoj muva jer imaju izvor hrane, a prisutni su topli i vlažni uslovi.  Kućna muva je najčešća vrsta koja se može zateći. Životni ciklus joj se završava samo za sedam dana, a ukoliko su uslovi dobri, vrlo brzo može da razvije izrazito veliku populaciju.

Većina muva na farmama svinja prenosnici su nekoliko patogena, poput salmonele, E coli, svinskog reproduktivnom i respiratornog sindroma (PRRS), gripa, hemolitičke streptokoke, jajašca crva, itd.

Kako da zaštite farmu svinja od muva- © Pixabay

Odrasle muve obično žive između jedne i dve nedelje, a za to vreme mogu da šire patogene po farmi. Budući da muve mogu da prođu udaljenost i od nekoliko kilometara, mogu da šire bolesti i između farmi.

Takođe, tu postoji i faktor uznemiravanja svinja, posebno kada se populacija muva mnogo namnoži. To može da dovede do smanjenja unosa hrane kod životinja, naknadnog smanjenja proizvodnje i ozbiljnih ekonomskih gubitaka, posebno kada je reč o velikim farmama.

Muve obično postaju problem s porastom temperature. Međutim, populacije muva mogu da se povećaju čak i kada je temperatura okoline niska, jer su sam prostor, stajsko gnojivo i prostirke mnogo topliji i čine idealno mesto za njihov razvoj.

Odrasle muve čine samo 15% ukupne populacije muva i zato je najbolje da njihovo širenje spreči ranije, a pre nego što brojke postanu nepodnošljive.

Kako da zaštite farmu svinja od muva - ©Agromedia

Kako se suzbijaju muve?

Da bi se veličina populacije muva zadržala na prihvatljivom nivou tokom cele godine ključan je integrisani program njihove kontrole.


Efikasan program treba da sadrži sledeće:

  • Uspostavljanje efikasne strategije upravljanje otpadima. Vlažna i prljava slama ili drugi materijali koji se koriste kao prostirke savršeno su stanište za razvoj muva i zato je potrebno da se uklanjaju redovno, a najmanje dva puta nedeljno, kako bi se prekinuo njihov sedmodnevni životni ciklus.
  • Potrebno je posebno obratiti pažnju na mesta na kojima može da se skuplja prljav materijal, kao što su uglovi ili ispod odvoda/dovoda/rešetki.
  • Osigurati dobru ventilaciju. Nedovoljan protok vazduha ima za rezultat stvaranja kondezacije i vlažnog okruženja.
  • Redovno čistiti prosutu i prolivenu hranu.
  • Držati vegetaciju oko prostora za svinje pod kontrolom.
  • Sprovoditi redovno i temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora za uzgoj svinja.

Hemijska kontrola:

  • Adulticidi se mogu koristiti kao mamac, sprejevi, boje. Oni mogu brzo da smanje veliki broj odraslih muva i zaustaviće muve da polažu više jaja i šire bakterije i druge patogene po farmi.
  • Larvicidi će sprečiti da se larve razviju u odrasle muve. Kako jaja i larve čine veliki procenat populacije muva, larvicidi primenjeni na uzgajalištima mogu značajno da smanje broj novih odraslih muva koje će se pojaviti.
  • Važno je da se isti insekticidi ne koriste intenzivno, jer to može dovesti do otpornosti muva u roku od samo dve godine. Kako biste usporili razvoj rezistentnosti, poželjno je koristiti različite insekticide koji imaju različite aktivne materije.

U zaštiti svinja od muva može da se koristi nehemijski pristup samostalno ili u kombinaciji sa insekticidima, što je, svakako, efikasniji pristup.

Izvor: FWI


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica