Naučnici otkrili kako da utvrde pol embriona u jajetu

Naučnici otkrili kako da utvrde pol embriona u jajetu

Istraživanja u oblasti nauke i poljoprivrede nikada ne prestaju da nas iznenađuju. Ovoga puta istraživači su otkrili novi pristup u proizvodnji jaja. 

Otkrivanje pola embriona sprečava ubijanje pilića - ©Pixabay

U svetu i kod nas postoje različiti načini uzgoja koka nosilja. Proizvođači uvek iznova pronalaze nove načine kako bi uticali na veličinu i kvalitet jaja kod koka nosilja, i na taj način što bolje plasirali proizvod i bolje zaradili. U rešenju ovih mnogobrojnih problema nauka je uvek tu da ponudi nešto drugačije i novo.

Istraživači jedne organizacije u Nemačkoj, ponudili su tržištu konvencionalna jaja tokom čije proizvodnje se ne ubijaju pilići. U svetu se u poslednje vreme sve više govori o dobrobiti životinja kao osnovi dobijanja bezbednih proizvoda životinjskog porekla, a među velikim kompanijama pojavljuju se svetli primeri koji o tome i brinu. Tako su, na primer, čelnici kompanije Nestle odlučili da će koristiti jaja koka nosilja koje ne žive u kavezu, još 2017. godine. Motiv za nova istraživanja i pronalaženje novih pristupa u proizvodnji jaja, naučnici su pronašli u praksi masovnog ubijanja muških pilića nakon izleganja.

Novitet koji ovo istraživanje donosi u oblast proizvodnje jaja jeste određivanje pola embriona. Pre izleganja određuje se pol embriona u jajetu, a jaja sa muškim embrionima se razvrstavaju tako da se rađaju samo koke nosilje. Jaja dobijena ovom metodom već su dostupna tržištu i nalaze se na policama nekih marketa u Berlinu.

 

Jaja iz ovakve proizvodnje već su na policama marketa - ©Agromedia 

Metod utvrđivanja pola embriona u jajetu koji je izučavan godinama, razvili su naučnici sa Univerziteta u Lajpcigu, a čitav projekat finansiran je od strane nemačkog Federalnog ministarstva poljoprivrede. Projekat je zamišljen kao odgovor industrijskoj proizvodnji jaja koja podrazumeva masovno ubijanje muških pilića.

Osnivači projekta imaju nameru da razviju poslovni model, kako bi ova tehnologija zbog svojih benefita postala dostupna široj industriji.


Proizvodnja jaja ovom metodom predviđa i dalju upotrebu jaja sa muškim embrionom. Cena ovakvih jaja je na tržištu u Nemačkoj za koji cent veća od jaja proizvedenih na konvencionalan način. Međutim, tu nije kraj njihovoj upotrebi, već se izdvojena muška jaja prerađuju dalje u stočnu hranu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica