Napravite kvalitetnu silažu i seno za bolju ishranu krava!

Napravite kvalitetnu silažu i seno za bolju ishranu krava!

Ishrana krava muzara u zimskom periodu treba da se zasniva na korišćenju suvih i sočnih kabastih hraniva. Neodgovarajuća ishrana, naročito kada su u pitanju visoko mlečna grla, može dovesti do toga da proizvodnja bude manja nego kod ekstenzivnih rasa. Takođe, može se narušiti njihovo zdravlje.
 

Napravite kvalitetnu silažu i seno za ishranu krave - © Pixabay

Osnovno i najvažnije kabasto hranivo u zimskom periodu je silaža napravljena od cele biljke kukuruza. Kao dopuna kabastoj hrani koriste se različite vrste sena, trava i leguminoza. Nije uvek lako obezbediti kvalitetnu silažu, pogotovo u godinama kada su nepovoljne vremenske prilike.

Suša u određenim fazama razvoja kukuruza dovodi do toga da bude manje klipova u odnosu na ukupnu masu biljke. Ako je materijal za silažu ubran na vreme, ona će imati visok udeo zrna (35-40%), a sadržaj suve materije biće 30-35%. Ovakva silaža je bogata energijom, a siromašna proteinima.
 

Kako žive divlje svinje u domaćim uslovima


Stepen kiselosti
 (pH) jedan je od najboljih kriterijuma za ocenu kvaliteta. U dobro spremljenoj silaži pH vrednost kreće se između 3,5 i 4,2. Ako je pH iznad 5, znači da silaža nije dovoljno kisela. Ako je pH oko 2, onda je prekisela.
 

Napravite kvalitetnu silažu i seno za ishranu krave - © Pixabay

Odnos kiselina takođe ukazuje na njen kvalitet. Mlečna kiselina je bez mirisa, pa silaža u kojoj ona preovladava nema izražen miris. Oštar miris je pokazatelj veće količine sirćetne kiseline. Veće količine ove kiseline dovode do smanjenog konzumiranja silaže. Kiselkast i neugodan miris je znak viška buterne kiseline

Buterna kiselina u silaži uglavnom nastaje u naknadnom vrenju usled njenog nepažljivog spravljanja ili prisustva zemlje u siliranoj masi. Ako je ova kiselina prisutna u velikim količinama, siguran je pokazatelj lošeg konzerviranja nestabilnosti silirane mase. Silažu je najbolje koristiti u kontinuitetu tokom cele godine da bi se izbegao stres pri prelasku s jednog na drugi režim ishrane.
 


Istraživali smo: kakvi su izazovi mlečnog govedarstva u Srbiji


Nedostatak hranljivih materija
 u ovom hranivu nadoknađuje se uvođenjem koncentrovanih hraniva. Osim silaže od suvih kabastih hraniva, zastupljene su različite vrste sena, trava i leguminoza. Njihovo korišćenje zadovoljava minimalnu potrebu za hranom i normalnu funkciju organa za varenje.

Kvalitet sena je promenljiv i može da zavisi od više činilaca. Jedan od značajnijih činilaca je vreme košenja, koje može biti obavljeno prerano ili prekasno. Odstupanje od pravovremene kosidbe i nepovoljni vremenski uslovi dovode do gubitka važnih sastojaka. Seno višegodišnjih leguminoza odlikuje se visokim sadržajem proteina, mineralnih materija, vitamina i drugih korisnih sastojaka.
 


Napravite kvalitetnu silažu i seno za ishranu krave - © Pixabay


Livadsko seno
 je siromašno mineralnim materijama. Da bi ovo hranivo bilo što kvalitetnije, treba strogo voditi računa da se kosi u početku cvetanja i da se osuši bez većih gubitaka.


Osim silaže, sena, trava i leguminoza, koriste se i suvi rezanci šećerne repe, koji predstavljaju ugljeno-hidratno hranivo. Sadrži mali broj proteinima (oko 8%) i sirove celuloze od oko 18%. Oni se mogu koristiti u svežem stanju, silirani ili suvi. Kod krava muzara treba voditi računa o količini ovog hraniva, jer može dovesti do povećane kiselosti i pogoršanja kvaliteta mleka.
 

Kako da povećate mlečnost Vaših krava? Odgovor su inokulanti!


Suve repine rezance
 pre upotrebe trebalo bi nakvasiti dva-tri puta većom količinom vode i ostaviti preko noći da nabubre. Ovako nakvašeni, mešaju se s drugom hranom. Prijatnog su ukusa i mirisa pa ih životinje rado jedu. Kravama se daje najviše tri-četiri kilograma dnevno zbog veće produkcije mleka.

Autor: Dipl. inž. Ljiljana Ćurćić

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik, br. 2605

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica