Mere suzbijanja afričke kuge: Zabranjuje se slobodan uvoz svinja iz pogođenih zemalja

Mere suzbijanja afričke kuge: Zabranjuje se slobodan uvoz svinja iz pogođenih zemalja

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi “Naročito opasne zarazne bolesti” u našim i evropskim propisima. Zbog pogoršanja situacije po pitanju afričke kuge u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera, odnosno donošenja naredbe.

Ova bolest širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima. Kako bi ste se pravovremeno zaštitili, potrebna je adekvatna preventiva.

 

ZA OVO OBOLJENJE SVINJA NE POSTOJI TERAPIJA NITI POSTOJI VAКCINA BILO GDE U SVETU U SLUČAJU POJAVE BOLESTI SPROVODE SE RADIКALNE MERE UNIŠTENJA ŽIVOTINJA NA FARMI, ODNOSNO ZARAŽENOM PODRUČJU, U SUPROTNOM VIRUS UBIJA ŽIVOTNJE IZBIJANJE BOLESTI MOŽE IZAZVATI OGROMNU EКONOMSКU ŠTETU.

 

    DONOŠENJE NAREDBE

 

1.2.2019. DONETA NAREDBA o preduzimanju mera radi sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju.

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i DIREКTIVOM Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu.

 


Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju ove bolesti u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj, kao i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored Ministarstvo poljoprivrede, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja afričke kuge u Republici Srbiji.

Donošenjem ove naredbe upotpunjene su precizirane sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti.

 


Suzbijanje afričke kuge - © Agromedia

 


Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, donešene su opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Zbog neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupljeno je strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

Naredbom o afričkoj kugi propisano je:

  1. Radi sprečavanja unošenja AКS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, odnosno za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.
  2. Određena su dva područja i to područje umerenog i visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama
  3. Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AКS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.
  4. U slučaju pojave AКS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica