Koliko je teško proizvesti 70.000 jaja dnevno?

Koliko je teško proizvesti 70.000 jaja dnevno?

Iako proizvodnja jaja na prvi pogled ne izgleda tako teško, mi smo na farmi kompanije Jaje produkt d.o.o. videli da to i nije baš lako i zabeležili šta je sve neophodno kako bi jedan takav veliki posao tekao po planu. Pogledajte kako dostići proizvodnju od 20 miliona jaja godišnje!

Razgovarali smo sa Ljubom Đurđevićem, vlasnikom farme Jaje produkt d.o.o.
 

Ljubo, koliki je kapacitet farme? Koliko se jaja ovde dnevno proizvede?

„Ovde se dnevno proizvede, kad smo u špicu nosivosti, blizu 70.000 jaja, a na godišnjem nivou imamo proizvodnju od oko 20 miliona jaja.“
 

Pilići - ©Agromedia


Tu ima dosta tačaka koje se moraju poštovati. Prvo moraju da se nabave jednodnevni ili odgajani pilići, pa zatim da se oni uvedu u proizvodnju, eksploataciju, pa su tu i uginuća, pa kvalitet jaja, pa lomovi… O 
svemu tome mora da se vodi računa?

„Pa da. Vi ste rekli delić toga. Kao i svaki posao, i ovaj je izuzetno zahtevan. Naročito ako hoćeš da ga radiš onako kako treba. Sada je iza mene nekih 18 godina u živinarstvu, 14-ta godina je već da sam u proizvodnji. Kad smo na jednom seminaru pričali, jedan čovek je izračunao da imamo nekih 250 do 300 godina iskustva u Jaje produktu u proizvodnji jaja!“
 

Kompjuter radi onako kako smo mi zadali i tako hrani živinu. Ovde se vidi i potrošnja hrane, ali i potrošnja vode, kao i temperatura koju živina oseća. To je vrsna sprava i veoma pomaže farmeru u obavljanju posla, odnosno, ona radi sve umesto farmera.


Nakon prvog dela razgovora, sa našim sagovornikom krenuli smo u obilazak objekta kako bismo videli u kojim uslovima i u kom ambijentu se jaja proizvode. Stigli smo i do komandnog ormana odakle se prate razni procesi koji su automatski. Naš domaćin objasnio nam je šta je sve moguće pratiti pomoću te table.

„Ovo je računar Vajper. Tu se vidi temperatura koju kokoške osećaju i to je stvarna temperatura kod njih i ona iznosi 21 stepen, dok je 25 stepeni temperatura tunela. U čemu je razlika? Kada vam vetar struji 1m/s i ima 22 stepena vi osećate kao da je 20 stepeni. Tako da one osećaju 21 stepen, a stvarna temperatura je 25 stepeni.“
 

Jaje produkt d.o.o. - ©Agromedia„Ovde piše i zadata temperatura. Mi smo zadali da kokoške imaju 21 stepen i kao što vidite one u tunel modu imaju 21 stepen.“

„Vide se i silo ćelije pa vidimo koliko imamo hrane u njima, kao i zadata vlažnost.“


„Primera radi, aktivan je program 2 i kada uđemo u njega, tačno znamo kada će biti hranjenje i da je taj program trajao 132 dana od unosa. Vidimo da se u tri navrata hrane kokoši. Prvi put od 10 do 10.30h, drugi put od 14 do 14.30h i treći put od 18 do 18.30h.“
 

Kokoške - ©Agromedia


I to je tačno definisano vreme?

„Da. To kompjuter radi onako kako smo mi zadali i tako hrani živinu. Ovde se vidi i potrošnja hrane. Kaže da su u prvom hranjenju one pojele 1.440 kg, odnosno oko 36% planirane količine.“

„Veoma je bitna stvar da može da se kontroliše i količina vode koju one popiju. Jutros su, na primer, popile oko 30% planirane količine vode.“

„Dakle, to je vrsna sprava i veoma pomaže farmeru u obavljanju posla, odnosno, ona radi sve umesto farmera.“

Zatim smo videli kako izgleda sortiranje jaja.
 

Mašina po deklaraciji proizvođača pakuje 25.000 jaja na sat, ali mi uspemo da upakujemo nekih 20, 21 ili 22 hiljade i otprilike se za tri sata pokupi i upakuje kompletna proizvodnja koju imamo ovde na našoj farmi.


I evo nas na kraju u u sortirnici, ovde jaja dolaze, klasiraju se i na kraju se pakuju?

„Tako je.“
 

Koliko jaja može da se upakuje na sat ili recimo dnevno?

„Ova mašina po deklaraciji proizvođača pakuje 25.000 jaja na sat, ali mi uspemo da upakujemo nekih 20, 21 ili 22 hiljade i otprilike se za tri sata pokupi i upakuje kompletna proizvodnja koju imamo ovde na našoj farmi.“
 

Pakovanje jaja - ©Agromedia


Vidimo da se ovde odvajaju jaja koja su pukla, koja ne odgovaraju kvalitetu?

„Da. U procesu proizvodnje se na četiri mesta uklanjaju jaja koja ne odgovaraju kvalitetu. Prvo u živinarniku, potom na mostu pre kabine, pa u kabini, pa čak i ovde vršimo proveru.“
 

A nakon pakovanja, ovde imate i nekoliko komora, hladnjača, gde jaja koja eventualno ne idu na isporuku mogu da odstoje nekoliko dana?

„Hladnjače imaju pre svega svrhu da obezbede uslove skladištenja jaja gde ne može da dođe ni do kakve zaraze ni do razvoja bakterija.“

Sagovornik:
Ljuba Đurđević, Jaje produkt d.o.o. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica