Koje su karakteristike mlečnih rasa

Koje su karakteristike mlečnih rasa

Mlečne rase krava imaju određene morfološke karakteristike pre kojima se može pretpostaviti mlečnost grla.

Mlečna grla - © Pixabay

Mlečni tip goveda nastao je intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje i porastom životnog standarda ljudi kada je počela da raste potrošnja i potražnja mleka i kada je mleko počelo da se proizvodi kao roba za tržište. Ako posmatramo globalno, u svetu postoji nedostatak mleka.

Slična je i situacija sa kvalitetnim mlečnim prerađevinama jer svet živi sve bolje i sve je više ljudi koji mogu da kupe kvalitetne proizvode. Proizvodnja mleka u svetu zasniva se na dve rase. To je na prvom mestu „Holštajn rasa“ i sve velike investicije u nove farme širom sveta se baziraju na njoj, a druga rasa je malena „Džerzej rasa“ koja ima čitav niz prednosti, a naročito se te prednosti pokazuju u novonastalim klimatskim promenama.

Mlečni tip goveda se u morfološkom pogledu odlikuje time što ima suvu i finu građu tela, sa užim prednjim i razvijenijim zadnjim delom tela i dobro formiranim vimenom. Grla koja su selekcionisana na ekstremnu mlečnost imaju ispoljene koštane kvrge i izražena rebra prekrivena tankom kožom, što je čest slučaj kod „Džerzej rase“ zatim finu i prefinjenu konstituciju. Goveda mlečnog tipa imaju suvu i laku glavu sa krupnim i živahnim očima.

Rogovi su mali nadnose se iznad čeone površine, a čeoni i lični deo su gotovo iste širine tako da glava gledana spreda ima pravougaoni oblik. Profil glave je ravan a samo izuzetno može biti ulegnut. Uši su tanke i po ivici sa unutrašnje strane obrasle tankim i kratkim dlačicama što ukazuje na finu konstituciju životinje. Vrat je dug i relativno uzan sa velikim brojem kožnih nabora, koji počinju od donje vilice. Ova karakteristika goveda mlečnog tipa je morfološka indikacija povećane mlečnosti.

Trup je dugačak, dubok, širi u zadnjem delu a relativno uzan u prednjem delu tela. Rebra imaju kos položaj na kičmeni stub tako da zatvaraju srastajući sa kičmom ugao od oko 1400. Telo se širi prema zadnjem delu tela, greben je dug i dosta uzan a kosti lopatice su dugačke, uzane i koso postavljene. Leđa su dugačka a leđna linija je ravna. Sapi su razvijene po dužini i širini a po položaju su ravne tako da služe kao odlična podloga razvijenom vimenu i pružaju mogućnost da se pri selekciji poveća proizvodnja mesa, da se na ovom delu tela formiraju veće količine mišićnih masa. Koren repa je po pravilu dobro nasađen, a usled razvijene širine sapi i izražene dužine grudi potencirane su gladne jame.

Vime mlečnih goveda je veoma razvijeno. Ono je veliko, duboko i prostrano. S prednje strane pruža se potrbušno sve do mlečne jame a sa zadnje strane prema mlečnom ogledalu. Svi mlečni znaci su naglašeni: mlečno ogledalo, mlečne vene i mlečna jama. Zadnje četvrtine vimena su dublje od prednjih. Grla su mlečnija ukoliko je intenzivniji promet materije u njihovom organizmu.


Krave koje postižu rekordne količine mleka imaju uvećan metabolizam za dva do tri puta od krava koje postižu prosečnu mlečnost u istoj populaciji.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  

Autor: Dipl. inž. ratarstva i povrtarstva Milica Popadić


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica