Kako prepoznati i sprečiti virusnu pneumoniju kod goveda?

Kako prepoznati i sprečiti virusnu pneumoniju kod goveda?

Postoje niz faktora koji mogu da utiču na oboljenje disajnog trakta. Virusna pneumonija ili upala pluća, kod goveda u težim oblicima može da dovede i do uginuća grla. Kako bi sprečili uginuće, jako je važno znati kako da prepoznati simptome i koje mere valja preduzeti.


Tele - © Pixabay

Virusna pneumonija može da izbije kod teladi stare 3-6 meseci, junadi i odraslih goveda. Najčešći izazivači oboljenja su adenovirusi, virus parainfluence-3 i virus infektivnog bovinog rinotraheita. Uvođenje novokupljenih mladih životinja, može da unese infekciju u zapat.

Simptomi

Bez obzira na vrstu virusa, klinička slika virusne pneumonije je slična i karakteriše se povišenom telesnom temperaturom, serozno mukoznim iscedkom iz nosa i usne šupljine koji kasnije može da bude i purulentan (gnojav). Kašalj je jedan od simptoma bolesti koji se može javiti kod obolelih jedinki. Usled nadovezivanje sekundarnih bakterijskih infekcija, simptomi bolesti se mogu pojačati i dovesti i do uginuća.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, a identifikacija uzročnika zahteva i laboratorijske preglede.

Terapija nije potrebna kod nekomplikovane virusne pneumonije, dok kod sekundarnih bakterijskih infekcija neophodan je antibiotski tretman. U slučajevima sa teškim opštim stanjem potrebna je potpomažuća terapija, glukoza sa fiziološkim rastvorom i vitaminsko-mineralnim tretmanom istovremeno.

Bolesne životinje izolovati i obezbediti im dobre uslove držanja i ishrane.

Krave - © Pixabay

Zaštita od bolesti

Profilaksa se zasniva na suzbijanju delovanja pojedinih grupa etioloških faktora. Značajno je da telad i junad dospeju u tovilište u dobrom zdravstvenom stanju, da im se omogući povoljan proces adaptacije na uslove u novoj sredini i da im se smanje stresogeni agensi.

Prostorije u kojima će životinje biti smeštene treba da su očišćene, dezinfikovane i potom napunjene istovremeno sa grlima iste starosti i kategorije. Ako se za tov skupljaju telad sa raznih strana, bez preduzetih mera zdravstvene zaštite, pri odabiranju treba voditi računa da se takva grla drže i do 15 dana u odgajalištu pre ulaska u tovilište i najbolje je da se tada vakcinišu.


Kod vakcinacije taladi mlađe od 6 meseci preporučuje se revakcinacija, da bi se postigao imunitet na duži period.

Ako se pojavi oboljenje odmah izvršiti klinički pregled svih životinja i bolesne odvojiti od zdravih. Prostorije u kojima su boravile bolesne i sumnjive životinje treba odmah dezinfikovati. Posle završenog tova poželjno je da se objekat isprazni, temeljno očisti i dezinfikuje za naredni turnus.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor:  DVM. sci. Šitrov Robert PSSS Vranje

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica