Kako negovati kravu u NAJKRITIČNIJEM periodu – PRED TELENJE

Kako negovati kravu u NAJKRITIČNIJEM periodu – PRED TELENJE

Kako negovati kravu u najkritičnijem periodu pred teljenje - ©Agromedia

Period zasušenja, od esencijalnog je značaja za prinos mleka koji će krava imati u sledećoj laktaciji. Odgovarajuća nega zasušnih krava jednako je važna kao i nega u laktaciji, pogotovu imajući u vidu činjenicu da su zasušne krave često zapostavljene i zaboravljene.

Kritični period u okviru zasušenja predstavljaju poslednje tri nedelje pred teljenje, takođe poznat i kao period „posebnog fokusa“. Tokom ovog perioda, krava se priprema za početak sledeće laktacije. Bez adekvatne brige, krave se mogu oteliti i potom oslabiti tako da postanu nerentabilne za njihovog vlasnika. Da do toga ne bi došlo potrebno je primeniti sledeće mere: izmeštanje krava u poseban tor ili štalu tri nedelje pre termina za teljenje, izmena načina ishrane, minimiziranje stresa i toplotno prilagođavanje.

Kako negovati kravu u najkritičnijem periodu pred teljenjei - ©Agromedia

Zašto baš tri nedelje?

Da bi period laktacije krave bio uspešan, ona mora biti u stanju da mobiliše kalcijum iz svojih kostiju i da ga apsorbuje u crevima. Kako kravi tokom zasušnog perioda mobilizacija kalcijuma nije potrebna u istoj meri kao dok je u periodu laktacije, njenom telu potrebna je pomoć kako bi se ovaj proces pospešio, a za šta je potrebno 10-15 dana. Bez dobre pripreme pred period laktacije, može se dogoditi da krava oboli od mlečne groznice. Period od tri nedelje „posebnog fokusa“ na kravu koja je pred teljenjem, važan je i iz razloga što je kravi potrebno vreme kako bi joj se trbuh adaptirao na visokoenergetsku ishranu i tako bio stanju da apsorbuje sve potrebne nutritijente i predupredi eventualne probleme koji mogu nastati nakon teljenja.

Zašto menjati režim ishrane?

Sledovanja hrane tokom zasušnog perioda trebalo bi da se prilagođavaju, s obzirom na to da je prvih pet nedelja zasušnog perioda ishrana takva da se kravi naprosto održava telesna težina, a da je period od poslednje tri nedelje pred teljenje, režim ishrane pojačan kako bi se krava pripremila za period laktacije.

Kako negovati kravu u najkritičnijem periodu pred teljenje - ©Agromedia

Stoga, kravlja ishrana tokom prvih pet nedelja zasušnog perioda može sadržati manji udeo stočne hrane dok za poslednje tri nedelje pred teljenje, stočna hrana mora dostići udeo od 70-80% obroka krave.Visok udeo stočne hrane u obroku važan je kako bi trbuh krave uvek bio pun, uz prisustvo vlakana u njemu u periodu dok krava još uvek obrađuje prethodno stvorene zalihe u telu.

Prevelika težina krave na početku perioda laktacije može rezultirati oboljenjem poznatim kao masna jetra. Tokom perioda „posebnog fokusa“ u ishranu je potrebno uvrstiti i žitarice i to od 1,5 -4 kilograma dnevno. Aditivi u ishrani, upotrebljavaju se kako bi se pomoglo kravi da iznese zahteve za proizvodnjom mleka nakon teljenja. Holin pomaže u prevenciji taloženja masti u jetri dok anionske soli pospešuju mobilizaciju kalcijuma. Vitamin E je od ključnog značaja za prevenciju i ublažavanje posledica mastitisa a pomaže i u jačanju imunog sistema.


Zašto je važno minimizovati stres?

Budući da je period „posebnog fokusa“ već i onako stresan za kravu, smanjenje drugih spoljnjih izvora stresa neophodno je kako bi krava što lakše podnela teljenje, očuvala imunitet i održala stabilan unos hrane u organizam. Neki od načina da se umanji stres kod krave su da se obezbedi dovoljan prostor za hranjenje u jaslama, i to oko metar po kravi, da se ograniči kretanje po štali, što je moguće više umanji toplotni stres i kravi pruži dovoljan prostor za odmor.

Zašto je važno toplotno prilagođavanje?

Sprečavanje telesnog pregrevanja krave uz stvaranje senki, upotrebu ventilatora i prskalica važno je za sve skupine krava u stadu. Ipak, najveće posledice, ukoliko se ove mere ne primene, mogu pretrpeti krave u zasušnom periodu. Ukoliko krava u zasušnom periodu pretrpi toplotni stres, to može rezultirati prevremenim teljenjem, narušiti njen imuni sistem, umanjiti proizvodnju mleka u sledećoj laktaciji kao i uticati na sposobnost začeća kod krave. Toplotni stres jednako pogađa i fetus kao i tele nakon rođenja. Tele rođeno od krave koja je bila pod toplotnim stresom ima manju telesnu težinu a uz to i daje manje mleka nakon teljenja, kao junica. Stoga, toplotno prilagođavanje nije važno samo za majku kravu već i za sledeću generaciju takođe.        

Izvor: AFS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica