Ishrana novorođene teladi: SUVI KVASAC umesto antibiotika

Ishrana novorođene teladi: SUVI KVASAC umesto antibiotika

Novoreodjeno tele

Da bi sprečili rizik od infekcije, proizvođači obično daju antibiotike kao dodatnu terapiju uz zamene mleka. Ipak ovo može biti vrlo štetno po zdravlje ljudi. Zato su naučnici otkrili jednu vrlo korisnu alternativu – kvasac. Kako kvasac deluje u po zdravlje novorođenu telad?

U većini sistema za proizvodnju mleka najveći deo bolesti i mortaliteta javlja se kod teladi koja su ranije odvojena od majke. Samo u Severnoj Americi, poslednji podaci o bolesti i smrtnosti teladi bili su 34,9 i 6,4%. Više od polovine evidentiranih smrti bilo je zbog crevnih infekcija, koje uglavnom uzrokuju patogeni organizmi.

Enterične infekcije štetno deluju na rast i zdravlje teladi, pa stoga imaju izražen uticaj na dugoročnu proizvodnju i profitabilnost. Novorođena telad mogu imati predispoziciju za infekciju usled slabe imunokompetentnosti i izražene količine bakterija u zadnjem crevu tokom prvih nekoliko nedelja života.

Alternativni dodaci ishrani

Da bi sprečili rizik od infekcije, proizvođači obično daju antibiotike kao dodatnu terapiju uz zamene mleka. Međutim, ova praksa možda neće moći da nastavi se primenjuje u budućnosti, jer je otkriveno da antibiotici stvaraju rezistentne sojeve bakterija, od kojih su mnogi zoonotični i mogu predstavljati pretnju po zdravlje ljudi. Stoga je došlo do smanjenja profilaktičke upotrebe antibiotika u južnoafričkoj stočnoj proizvodnji.

U sve većoj meri se ukazuje na važnost gastrointestinalne (GI) mikroflore za razvoj imunološkog sistema. Stoga, postoji potreba da se pronađu alternativni dodaci stočnoj hrani koji mogu poboljšati rast i zdravlje teladi modifikujući rezidualnu GI mikrofloru. Direktna ishrana mikrobima (DFM) poznatija kao probiotici, može biti rešenje.

 

Probiotici (Direktna ishrana mikrobima, DFM)

DFM se sastoji od živih prirodnih mikroorganizama koji su korisni domaćinu ako se daju u adekvatnim dozama. To može uključivati prokariotske ili eukariotske organizme poput bakterija i kvasca. Dobar DFM treba da bude netoksičan i nepatogen, sposoban da toleriše želudačnu kiselinu, spreči rast patogena i pojača odbrambene mehanizme imunog sistema.

Kvasac

Kvasac može biti idealan za ovu svrhu, s obzirom na svoje svojstvo da opstaje u uslovima digestivnog trakta (kao što je nizak pH), da je otporan je na antibiotike i da je značajno veći od bakterija (tj može potencijalno usporiti razvoj patogenih bakterija). U stočarstvu se često koriste različiti dodaci hrani koji sadrže kvasac.

tele na farmi

Obično se koriste dve različite vrste suplemenata:

Aktivni suvi kvasac (ADY)

Proizvodi se sušenjem kvasca radi očuvanja ćelija i njihove metaboličke aktivnosti, a obično sadrži oko 15 milijardi kolonija koje formiraju jedinice po gramu (CFU / g) održivih fermentirajućih ćelija.
Aktivni suvi kvasac se smatra probiotikom (ili DFM-om).


Kultura kvasca (IC)

Sadrži samo mali broj živih ćelija i to je fermentirani proizvod koji sadrži osušeni medijum za kulturu i komponente ćelijskog zida kvasca (kao što su beta glukan i manan-oligosaharidi).
IC se takođe smatra prebiotikom.

Ova dva pojma često se koriste naizmenično; međutim, važno ih je razlikovati jer imaju različite načine delovanja in vivo. Različiti sojevi Saccharomices cerevisiae (SC) dobro su prihvaćeni kao DFM u stočnoj industriji. Mnogi su registrovani kao stabilizatori mikroflore creva u Evropskoj uniji i akreditovani u Severnoj Americi na listi opšte prepoznatih sigurnih (GRAS). Do danas su pretežno reklamirani kao dodaci hrani koji poboljšavaju zdravlje sprečavanjem subakutne acidoze buraga (SARA) i enteričnih bakterijskih infekcija. Nove studije mogu pružiti dokaz da je aktivni živi kvasac koristan i za mlade preživare.

 mala telad


Validnost proizvoda od kvasca

Uprkos pozitivnim rezultatima koja su dala ova istraživanja, teladi još uvek nisu zagarantovane prednosti korišćenja aktivnog suvog kvasca. Razlog tome leži u činjenici da su neke studije pokazivale odsustvo poboljšanja performansi teladi koja su primala aktivni suvi kvasac. Zbog toga je potrebno sprovesti dalja istraživanja kako bi se razumelo zašto neke studije mogu da daju pozitivne rezultate, a druge ne.

Neki istraživači nagađaju da je to možda posledica varijacije korišćenog kvasca, doze, vrste proizvoda kvasca, ishrane, fiziološkog statusa životinje i korišćenih praksi u stočarstvu. U jednoj studiji, u kojoj su telad Holsteina dobila zamenu mleka sa dodatkom SCB, istraživači nisu primetili poboljšanje rasta i zdravlja teladi. Izveštavali su da su sva telad u dobrom zdravlju tokom testiranog perioda i sugerirali da dodatak aktivnog suvog kvasca može biti korisniji za tele koje je izloženo bolesti ili stresu.


Šta kaže nauka?

Na osnovu studija navedenih u ovom pregledu, proizvodi aktivnog suvog kvasca koji sadrže ili SC ili SCB mogu postati prepoznati kao prikladan dodatak hrani za telad. Oni mogu poboljšati performanse teleta tako što će poboljšati simbiozu u crevnoj ili bubrežnoj zajednici mikroba. Poslednje studije usresređene su uglavnom na aktivni suvi kvasac koji sadrže SCB, pokazujući da on može smanjiti učestalost i ozbiljnost dijareje podstičući rast korisne gastrointestinalne mikroflore i poboljšavajući reakcije urođenog imunološkog sistema.

Uprkos tome, dobijeni rezultati se razlikuju između studija i potrebno je dalje istraživanje da bismo razumeli zašto postoji razlika. Dodatne studije bi trebalo da istraže načine delovanja aktivnog suvog kvasca, posebno kod teladi koja su izložena stresu. Ovo može pomoći nutricionistima u određivanju jasnih smernica za upotrebu aktivnog suvog kvasca u ishrani teladi.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica