Industrija mesnih prerađevina u Srbiji sve konkurentnija

Industrija mesnih prerađevina u Srbiji sve konkurentnija

Prerađivačka industrija u Srbiji godinama je bila u nepovoljnom položaju. Prosečna cena svinjskih polutki na domaćem tržištu u poslednjih deset godina bila je za 6% veća nego u zemljama Evropske unije.

Ovu situaciju su koristile zemlje iz okruženja koje su liberalizovale trgovinu sa EU i imale su pristup jeftinoj sirovini. U okviru CEFTA sporazuma trgovina mesnim prerađevinama ne podleže carinama, pa je prerađivačka industrija iz okruženja bila značajno cenovno konkurentnija od domaće, čak i na tržištu Srbije.

Poslednjih nekoliko godina uvozne carine se sukcesivno smanjuju, što omogućava uvoz i samim tim dovodi do toga da cene u Srbiji više ne zavise isključivo od domaće ponude i tražnje, nego i od cena iz Evrope.

Mesečni izvoz mesnih preradjevina iz Srbije - © SEEDEV

 

Sve ovo dovodi do toga da se:

  • cene svinjskih polutki i cene svinja žive vage izjednačavaju sa u onim u EU,
  • raste uvoz,
  • raste izvoz, jer sada zemlje iz okruženja nemaju potrebu da uvoze polutke iz EU jer imaju istu cenu u našoj zemlji.

Na kraju najveća promena je da prerađivačka industrija postaje cenovno konkurentna i izvoz prerađevina raste na svim tržištima – a prvenstveno u zemlje regiona, i to u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Mađarsku, ali i u Rusiju.

Na našem tržištu se sve više kupuju domaće prerađevine kao posledica konkurentnije cene.

Tokom 2017. godine najviše je izvezeno tokom avgusta meseca, kada je vrednost izvezenih mesnih prerađevina iznosila 8.000.000 dolara.


Izvor: SEEDEV

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica