Higijena muznih krava: Izvor kontaminacije mleka nekada je i sam muzač

Higijena muznih krava: Izvor kontaminacije mleka nekada je i sam muzač

Veliki broj faktora mogu uticati na količinu i kvalitet mleka. Ti faktori su genetski potencijal, rasna pripadnost, proizvodnost, ishrana, muža krave, zdravlje, uslovi držanja i nega.

 

Vodite računa o higijeni muznih krava - © Pixabay

Prvi korak

Prvi korak u proizvodnji mleka standardnog kvaliteta je držanje životinja u adekvatnim objektima, izgrađenim u skladu sa potrebama istih. Takve objekte bi trebalo redovno čistiti i provetravati, i oni moraju biti snabdeveni dovoljnim količinama pitke, higijenski ispravne vode.
Napravite kvalitetnu silažu i seno za bolju ishranu krava!

Za životinje se mora obezbediti dovoljna količina kvalitetne hrane, a obrok bi trebalo prilagoditi potrebama krave. Pažnju treba obratiti na čistoću i negu muznih grla (timarenje, čišćenje, uklanjanje dlaka sa vimena i delova tela oko vimena).

Izvor kontaminacije mleka vrlo često je i sam muzač. Osoba zadužena za mužu mora biti zdrava, radno odelo mora biti čisto, ruke oprane, dezinfikovane i suve. Za vreme muže muzač ne bi trebalo da obavlja druge poslove, a bitan je i uzajamni odnos čoveka i životinje. Pred mužu izbegavati sve poslove koji za posledicu imaju povećanje sadržaja prašine u vazduhu.
Krave moraju biti smeštene u adekvatnim objektima - © Pixabay

Muža krava

Za mužu bi kravu trebalo pripremiti na adekvatan način, a vime svake životinje trebalo bi pregledati. Radnje koje spadaju u pripremu krave za mužu su:

  • Čišćenje i pranje vimena
  • Brisanje i masaža vimena
  • Izmuzavanje prvih mlazeva mleka

Vime se pere mlakom vodom sa blagim rastvorom sredstva za pranje i dezinfekciju. Voda za pranje vimena trebalo bi da bude mlaka (35-40 stepeni C). Nakon pranja obavezno je prosušivanje krave, nikako ne ostavljati vime da se samo osuši.
Šta bi sve trebalo da ima jedan dobar priplodni bik

Za brisanje vimena koristiti papirne ubruse ili čistu dezinfikovanu krpu i to za svaku kravu posebnu. Brisanje vimena je ujedno i stimulacija vimena za mužu. Masaža vimena ima za cilj da aktivira dotok krvi u vime i stimuliše lučenje oksitocina.


Izmuzanje prvih mlazeva mleka vrši se u posudu sa tamnim dnom. Ovo je jednostavan postupak kontrole zdravlja vimena. Ispravno mleko je bele boje bez drugih primesa i ugrušaka.
Vime krave trebalo bi oprati i denzifikovati - © Pixabay

Pored svakodnevnog vizuelnog pregleda mleka potrebno je redovno raditi mastitis test i pojedinačnu laboratorijsku analizu mleka za svako grlo. Na ovaj način, na osnovu broja somatskih ćelija, moguće je na vreme otkriti životinje sa upalama.

Krave sa povećanim brojem somatskih ćelija stavljaju se pod veterinarski nadzor i lečenje. Te životinje trebalo bi musti zadnje da bi se sprečilo širenje mastitisa na druga grla.


Održavanje uređaja za mužu

Mužu (mašinsku ili ručnu) treba izvesti tako da se krava zaštiti od mogućih povreda, a mleko od kontaminacije. Mužu izvesti u što kraćem roku, ispravnim, čistim i dezinfikovanim aparatima za mužu.

Za vreme muže izbegavati sve poslove u štali i oko nje koji bi mogli stresno da utiču na životinje. Muža mora biti potpuna, odnosno treba da budu izmuženi i zadnji mlazevi mleka, mašinom ili ručnom mužom.
Broj somatskih ćelija parametar je zdravstvenog stanja životinje - © Pixabay


Po završetku muže obavezno dezinfikovati vime, mleko izneti iz štale, procediti i u roku od dva sata ohladiti na temperaturu ispod 60 stepeni. Hlađenje mleka neophodno je da bi se usporio razvoj mikroorganizama. Mleko pri isporuci mora biti ohlađeno na temperaturu ispod 40 stepeni.

Uređaji i oprema za mužu moraju se redovno održavati: čistiti, prati, servisirati. Pranje uređaja i opreme izvodi se odmah po završetku muže, odnosno po isporuci mleka. Za pranje opreme i uređaja koristi se higijenski ispravna voda, deterdženti i sredstva za dezinfekciju namenjeni za održavanje muznih uređaja i opreme.
Zbrinjavanje teladi nakon telenja

Sredstva za pranje i dezinfekciju treba koristiti prema preporuci proizvođača. Mleko do isporuke čuva se u posebnoj prostoriji koja odgovara zahtevima za čuvanje i skladištenje mleka.

Za kraj treba naglasiti da je broj somatskih ćelija parametar zdravstvenog stanja životinje, dok broj mikroorganizama u mleku govori o higijenskim uslovima proizvodnje mleka.

 

 

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica